Premiär för ny moderatledd kommunstyrelse

Den nya kommunstyrelsen hade sitt första möte idag. Alliansen har tagit över och har glädjande nog flera kvinnor på ledande poster. De aviserar en öppnare attityd, mer blocköverskridande samtal, en ambition till mer samarbete för kommunens bästa och de/Alliansen kommer att göra en utredning med syfte att modernisera och demokratisera kommunens styrning.

Fortsätt läsa
Stäng meny