Oron är orange

Det betyder att ska vi slippa orange oro så behöver vi ett helt annat pensionssystem, med bl.a. en rejäl höjning av grundbeloppen, men vi behöver också bryta med den av männen, både fack och arbetsgivare, omhuldade idén om att industrin ska vara löneledande och sätta ”märket”.

Fortsätt läsa

Ingen säger ett pip…

Ingen säger ett pip om försvarets ökande kostnader, skriver Maria Schottenius i DN 26/1/20. Bidraget från skattebetalarna till försvaret ska öka dramatiskt. Varför väcker det ingen diskussion – och finns det inte smartare sätt att göra motstånd, frågar hon. Bra frågor.

Fortsätt läsa

Boken, bildningen, biblioteken

I Sverige finns det en Bibliotekslag. Utgångspunkten för lagen är att biblioteken tillhör det demokratiska samhällets infrastruktur. Men sedan 1995 har mer än en fjärdedel av landets folkbibliotek och filialer försvunnit, och nedläggningarna fortsätter i oförminskad takt.

Fortsätt läsa

Valet handlar om värderingar

Valet handlar om vilket samhälle vi vill se i framtiden. För oss själva och för kommande generationer. Vad skulle det annars handla om? Värderingar är ju det som är grunden för hur vi ser på de problem och de möjligheter som finns. Råkapitalism och egoism eller hållbar utveckling, ekonomisk trygghet och samhällelig solidaritet?

Fortsätt läsa
  • 1
  • 2
Stäng meny