Rapport från Samhällsbyggnadsnämnden 2016-01-11 & 2016-01-25

I. Årsbokslutet 2015 Vi i F! vill att årsboksluten ska framställas så att nämndsmålen kopplas ihop med resultaten. II. En stor satsning Ö-borgens koncern från Öckerö är nu majoritetsägare i Simrishamns Varv AB. III. En ny ledning på Samhjällsbyggnadsförvaltningen Som ledamöter i Samhällsbyggnadsnämnden önskar vi ett möte med Bengt Persson , den nya Samhällsbyggnadschefen för att diskutera om frågor som vi har på vårat bord

Fortsätt läsa
Stäng meny