Är Sverige ett fredligt land?

Vi vill stoppa vapenexporten och satsa på internationellt samarbete och konfliktförebyggande arbete. Vi tar tydligt avstånd från Nato-medlemskap och vill ställa om från militär till miljö- och samhällsnyttig produktion. Istället för allmän värnplikt satsar vi i vår budget på fredsutbildning. Vi flyttar fokus från militärt försvar av nationella gränser till mänsklig säkerhet och de mer direkta hoten i människors vardag: våld, fattigdom, naturkatastrofer, propaganda, cyberhot, terrorism och pandemier.

Fortsätt läsaÄr Sverige ett fredligt land?