Förändra lokalvårdarnas situation!

Kommunen har som målsättning att bli den bästa arbetsgivaren av alla skånska kommuner. En bra början för att ha möjlighet att nå det målet är att inkludera lokalvårdarna. Klart vi kan det. Ingmarie Jacobsen

Fortsätt läsa Förändra lokalvårdarnas situation!

Är Sverige ett fredligt land?

Vi vill stoppa vapenexporten och satsa på internationellt samarbete och konfliktförebyggande arbete. Vi tar tydligt avstånd från Nato-medlemskap och vill ställa om från militär till miljö- och samhällsnyttig produktion. Istället för allmän värnplikt satsar vi i vår budget på fredsutbildning. Vi flyttar fokus från militärt försvar av nationella gränser till mänsklig säkerhet och de mer direkta hoten i människors vardag: våld, fattigdom, naturkatastrofer, propaganda, cyberhot, terrorism och pandemier.

Fortsätt läsa Är Sverige ett fredligt land?