Det är något ruttet över lönebildningen i Sverige

  • Inläggskategori:Aktuellt

Den nya arbetarklassen är kvinnor som bär upp vår välfärd men som samhället tackar med lägre löner, otrygga anställningar, ofrivillig deltid och hög arbetsbelastning. Dessutom är hot, våld och sexuella trakasserier allt vanligare. Fortfarande.

Fortsätt läsa Det är något ruttet över lönebildningen i Sverige

Människor är inte tillfälliga

  • Inläggskategori:Aktuellt

Regeringen säger att den nya migrationspolitiken är långsiktigt hållbar, human, rättssäker och effektiv. För att hävda detta måste den moraliska kompassen helt ha slutat att fungera. Förslaget är ett hån mot allt vad humanism heter.

Fortsätt läsa Människor är inte tillfälliga

Pandemins konsekvenser är långt ifrån könsneutrala

  • Inläggskategori:Aktuellt

Coronapandemin har globalt fördröjt jämställdheten mellan könen med flera årtionden, konstaterar Världsekonomiskt forum i en ny rapport. Före pandemin var prognosen att det skulle dröja 99,5 år innan jämställdheten var på plats. Nu är prognosen 135,6 år.

Fortsätt läsa Pandemins konsekvenser är långt ifrån könsneutrala

Ord med makt

  • Inläggskategori:Aktuellt

Det som då döljs under uttrycket ’utmaningen’ är den grundläggande konflikten mellan idén om ständigt ökande materiell produktion och konsumtion och det faktum att detta inte går ihop med hållbar utveckling.

Fortsätt läsa Ord med makt

Gärna en gratis tampong men först frihet från våld!

  • Inläggskategori:Aktuellt

Enkelt uttryckt – det är inte hållbart med miljardrullning till den militära försvaret samtidigt som kvinnojourerna får kaffepengar! Jag vet inte om kvinnojourerna har gratis mensskydd men har de inte det borde de stå först i kön för att få det. Gärna en gratis tampong men först frihet från våld!

Fortsätt läsa Gärna en gratis tampong men först frihet från våld!

Sverige måste skriva på FN:s konvention mot kärnvapen

  • Inläggskategori:Aktuellt

Den svenska regeringen har låtit sig påverkas av USA att inte skriva under FN:s beslut om ett internationellt förbud mot kärnvapen – trots att vi var en drivande kraft i förberedelsearbetet. Nu måste Sverige skriva på FN:s konvention mot kärnvapen, skriver Gudrun Schyman, Ingalill Bjarten och Jea Jonsson.

Fortsätt läsa Sverige måste skriva på FN:s konvention mot kärnvapen

Nytt klimatparti behövs – det är inte kannibalism

  • Inläggskategori:Aktuellt

Tar vi klimatkrisen på allvar måste vi våga inse att det nu handlar om en överordnad existentiell fråga, skriver Gudrun Schyman – som håller fast vid att Feministiskt initiativ ska öppna upp listorna och gå till val som Klimatinitiativet.

Fortsätt läsa Nytt klimatparti behövs – det är inte kannibalism

Vems säkerhet?

  • Inläggskategori:Aktuellt

Tänk om vi äntligen kunde få en saklig debatt om den svenska säkerhetspolitiken? Om det faktum att försvarskostnaderna nästan fördubblas, utifrån en ensidig beskrivning av ett ständigt försämrat säkerhetsläge i vårt närområde? Om det faktum att det som mest hotar vår vardagliga trygghet just nu, lokalt och globalt, faktiskt är den skenande klimatkrisen?

Fortsätt läsa Vems säkerhet?

Det är någonting med andningen….

  • Inläggskategori:Aktuellt

Uppkomsten av pandemier orsakas av mänskliga aktiviteter som utmattar naturen. Att skylla på djurlivet är felaktigt. Mänsklig exploatering av miljön stör naturliga interaktioner mellan vilda djur och deras mikrober och ökar kontakten mellan vilda djur, boskap, människor och deras smittoämnen. Förlust av biologisk mångfald förknippad med mänskligt utnyttjande av landskapet ökar risken för pandemier. Klimatförändringarna förvärrar situationen ytterligare

Fortsätt läsa Det är någonting med andningen….

Gudrun Schyman vill sätta klimatet i centrum

  • Inläggskategori:Aktuellt

Pandemin är en yttring av klimatkrisen som i sin tur också blir en hälsokris. Den feministiska maktanalysen, synliggörandet av den patriarkala maktordningen, med dominans, kontroll, makt genom hot om våld och utlöst våld (militarismen) som verktyg slår nu till med full kraft i det planetära systemet. Moder Jord saknar samtyckeslag!

Fortsätt läsa Gudrun Schyman vill sätta klimatet i centrum