Klimatkrisen kräver handling – NU!

  • Inläggskategori:Aktuellt

Klimatkrisen är inte något som kommer att inträffa sedan, någon annan gång. Det är heller inte något som sker någon annan stans. Det är här och nu och rapporterna om hur illa det är ställt haglar över oss. Trots det verkar väldigt många fast i det som jag brukar kalla ”nånannanismen”, dvs i en föreställning om att det är någon annan som ska göra något, helst någon annan stans och om det nu skulle gälla oss så är det i alla fall någon annan gång.

Det håller inte. Vi vet det. Vi måste våga väga in det faktum att det nu handlar om villkoren för liv, för alla arter. Det är hela det planetära systemet som är satt under press. Det betyder att vi nu måste vara både radikala, systemkritiska och visionära.

Den senaste IPCC-rapporten uttrycker det så här: ”Vi behöver en transformation. Genomgripande förändringar på processer och beteenden på alla nivåer: på individnivå, samhällsnivå, i näringslivet, våra institutioner och regeringar [—] Vi måste omdefiniera vårt sätt att leva och konsumera.”

Det här är bakgrunden till att vi har bildat det som heter Klimatalliansen. I en artikel i DN, https://www.dn.se/debatt/hog-tid-for-en-klimatallians-over-hoger-vanster-gransen/

skriver vi ”att det är hög tid att skapa en klimatallians över åsiktsgränser, trosbekännelser och språkbarriärer. Klimatfrågan får inte reduceras till en höger- eller vänsterfråga. Det är akut bråttom och våra krav och åtgärder måste vara skarpa och långtgående. Det som hittills åstadkommits är helt otillräckligt.”  Vi menar att offentliga förvaltningar måste ställas om till ett mer långsiktigt, strategiskt agerande, med kompetens för ren katastrofhantering, att beslutsvägarna måste kortas och att budgettekniska hinder för nödvändiga och stora investeringar ska bort. Det ekonomiska systemet måste ändras till en ekonomi som sätter planetens gränser före ekonomiska resultat, som är tillväxtkritisk och icke-exploaterande, som styr om från ett system som bygger på vinstnytta och konkurrens till samhällsnytta och samverkan och där demokratins idéer blir vägledande. Vi behöver en ekonomi för global rättvisa och som minskar militarismens inflytande över ekonomi.

Folkhälsomyndigheten visar att allt fler barn oroar sig för klimatförändringarna och den framtid de ska leva i. Allt fler i vuxengenerationerna inser att barnen – våra egna och världens – inte kommer att förlåta oss om vi inte nu gör allt vad som står i vår makt för att förändra våra livsstilar och en gång för alla lämna den djupt rotade patriarkala föreställningen om att vi människor ska vara Herrar över jorden!

Gå in och läs mer om Klimatalliansen här: www.klimatalliansen.nu, kom med och sprid informationen 😊

Gudrun Schyman, feministbrev 186