Giftig mix

  • Inläggskategori:Aktuellt

Två partier har gått upp i SCB:s stora väljarundersökning som presenterades idag, 2 juni. Det är Moderaterna och det är Sverigedemokraterna. Det är oroande. SD:s budskap blir alltmer inskränkt och Moderaternas alltmer elitistiskt. Det är en giftig mix.

I Dagens Samhälle (27 maj 2021) skriver Jimmy Åkesson att regeringen inte förstår att det finns ett Sverige utanför storstäderna. Han pekar ut en ansvarslös invandringspolitik som huvudskälet till att välfärden är under press och att kommunerna nu tvingas dra ner på både skolverksamhet och äldreomsorg.

Förutom att det är rent sakligt fel, väldigt många kommuner skulle stå sig slätt utan den påfyllning av invånare som nya medborgare inneburit, så är det ett väldigt tydligt exempel på att SD inte ser att det finns en värld utanför Sveriges gränser.

En ny rapport från Internal Displacement Monotoring Centre (IDMC) (maj 2021) visar att extrema väderhändelser kopplade till klimatkrisen under 2020 var den vanligaste orsaken till att människor tvingades lämna sina hem. Och de varnar för att flera platser kommer att obeboeliga.

Under 2020 tvingades 40,5 miljoner människor lämna sina hem till följd av väderrelaterade katastrofer kopplade till klimatkrisen. Det handlar om stormar, översvämningar, kraftiga monsunregn, stigande havsnivåer, torka och extrema bränder.

40,5 miljoner människor är det högsta antalet på 10 år. Av dem var 23 miljoner minderåriga, 20 miljoner var under 15 år. Klimatflyktingar stannar oftast i hemlandet men IDMC varnar för att den globala uppvärmningen hotar att göra flera platser obeboeliga när havsnivån stiger, när torkan blir vanligare och andra upphettningsdrivna problem blir värre. Och till detta kommer också den militära upprustning som pågår och där militariseringen av säkerhetspolitiken går hand i hand med klimatrelaterade kriser. Den totala mängden människor på flykt kommer alltså att öka framöver. Och det borde vi förbereda oss för.

Så vad säger då Moderaterna i frågan. Ulf Kristersson menar i en intervju i DN (maj 2021) att den invandring som Sverige ska ha bara är den som är bra för Sverige. Bara den invandring som gagnar Sverige ska vi tillåta. Han säger också att vi har tagit emot för många invandrare i förhållande till vad vi klarar av (att integrera) och att det märks i brottsligheten, i Pisa-resultaten (skolan) och i arbetslösheten.

Vi har hört det förr – allt är invandrarnas fel. Nedrustningen av socialpolitiken, marknadifieringen av skolan, de otrygga och dåligt arbetsförhållandena inom äldrevården, arbetslösheten, den sociala nedrustningen och den ökande brottsligheten. Allt är invandrarnas fel. Och därför är det Kriminalpolitiken som kommer att stå i absolut focus när Ulf Kristersson blivit stadsminister. Vår tids stora reformområde är att återta kontrollen över rättsstaten, säger han i intervjun.

Och han tänker redan på vilka han vill ha med sig i regeringskansliet. Han vill ha statsråd som är riktigt respekterade. Han menar att det idag finns ett stort antal ministrar som brister, som inte är människor som inger riktig auktoritet hos andra människor. Han fortsätter ”… Vi behöver människor som kan sina saker, som har en tydlig resning och färdriktning i sin politik, som är beredda att prata med andra människor, som pragmatiskt kan sy ihop lösningar.”

Dessa människor med tydlig resning och färdriktning i sin politik, de som ska vara beredda att pragmatiskt sy ihop lösningar, kommer, som det ser ut i opinionsmätningarna nu, att i stor utsträckning bestå av SD:s företrädare.

Gudrun Schyman i Feministbrev nummer 182.