Personkemi under fryspunkten

Hej alla,
här kommer en liten rapport från gårdagens kommunfullmäktigemöte, som började redan kl 13 med en budgetgenomgång, med redovisningar från samtliga nämnder. Ekonomichefen började med det finansiella utgångsläget som visade sig vara bättre än vi trott för det hade kommit in 2,9 miljoner mer i skatteintäkter. Men samtidigt hade kostnadsutjämningen (statens utjämning) blivit lägre. Totalt blev det i alla fall ett plus på 1,4 miljoner. Om/när de extra miljarderna från riksdagen (annonserat i veckan som gick) kommer så blir det runt 6,5 miljoner till Simrishamn. Kanske lite mer om/när den oheliga alliansen V/M/KD/SD lyckas pressa ut mer.
 
De olika nämnderna hade sina presentationer. Alla utom BUN eftersom de ännu inte tagit någon budgetplan. Vilket annonserades av ordförande med ett plågat uttryck. Vice ordf (Christer Granqvist) påtalade då att faktiskt nämndens arbetsutskott haft möte dagen innan och gjort ett förslag som hon kanske i alla fall kunde ha talat om…. Personkemin är under fryspunkten och det finns faktiskt anledning till oro.

På KF-mötet fick vi svar på vår
– interpellation om insatser för att upptäcka och förebygga och åtgärda mäns våld mot kvinnor i åldergruppen 65+. Ett bra och redovisande svar med ett erkännande om att just den problematiken inte uppmärksammats men att det skulle göras.

– Interpellationen om lagligheten i förändringarna i synen på Kulturskolans instrumentundervisning gick det sämre med. I svaret ville inte ordförande erkänna att skolinspektionens yttrande i fallet med Gislaveds kommun överhuvudtaget spelat roll, trots att förvaltningen själv hänvisade just till skolinspektionens beslut (!?). Hon menade att den förändring som nu sker på inget vis kommer att utesluta någon elev från möjligheten till undervisning och vi måste förstå att kommunen måste följa lagen! Att den tolkning som man nu gör i kommunen varken har lagligt stöd eller är politiskt förankrad i regering eller departement spelar uppenbarligen ingen roll för ordföranden. Kvarstår för oss att samla dokumentation för den konsekvensbeskrivning som rimligen borde har gjorts innan själva förändringen satte igång. På BUN-mötet idag (tisdag) ska frågan behandlas politiskt, för första gången (!), och vi/F!/Gun&Alf kommer då att kräva en sådan dokumentation.

– Ett markanvisningsärende var uppe. Det gällde ett nytt bostadsområde, 40-talet hus, som majoriteten, inkl S och MP, vill bygga i ett område i Kivik. Ingmarie har reserverat sig från första början med hänvisning till att det finns en vattentäkt alldeles nära och att det är känsligt, vilket också förvaltningen påpekat. De har hissat röd flagg men körs över. Ingmarie påpekade att det finns andra tomter att tillgå men vann inget gehör. Vi reserverade oss och fick stöd av V.

– Nästa fråga som föranledde debatt gällde BUN:s begäran om tilläggsanslag. Majoriteten i BUN har de gått fram med begäran om tilläggsanslag eftersom verksamheten enligt oss är underfinansierad. Majotiteten i BUN är alltså inte samma som i KS/KF eftersom C och även SD har en annan syn. Alliansen ville avslå, vi/F! tillsammans med OPS-partierna ville bifalla, inte minst nu när vi vet att pengar finns/kommer. Vi var också flera från OPS som sträckte ut en hand, bjöd in till samtal, var villiga till återremiss för att åstadkomma det, men Alliansen var benhård och beslutet blev alltså avslag. Det innebär stora och smärtsamma besparingar och jag tror det vore bra om våra representanter i BUN tydliggjorde konsekvenserna på nästa medlemsmöte. Vi behöver agera!
 
Avslutningsvis – det är uppenbart att det råder kri(g)släge i BUN. Läget är oerhört låst och personkemin som sagt under fryspunkten. Något som jag tror vi behöver diskutera, både mellan oss och med partierna i OPS.
 
Kram
Gudrun

Stäng meny