Klimatet – någon annans fel

KF måndagen den 28/10 kommer antagligen att gå till historien som den dagen då det politiska etablissemanget bekände färg när det gällde kommunens framtida klimat och miljöintresse och det ansvar vi alla har inför kommande generationer.

– Någon annans fel.
– Vi har gjort så mycket redan.
– Populistiskt.
– Alla ska få äta kött om de vill.
– Har vi inte kor så växer allt igen.
– Alla barn får sallad i skolan.
– Vi har ledlampor.
– Vi har en miljöstrateg som sköter allt.
– Det är upp till vara och en.

O s v…….( webbsändning finns på kommunens hemsida)

Detta resulterade i att oppositionens motion om ett Agenda 2030 utskott inte fick gehör.

Allmänhetens frågestund fanns som en punkt eftersom det var budget.
Inte en enda fråga vilket föranledde oss ( Gudrun) att ge presidiet i uppdrag att se över hur detta kan förbättras.

Eftersom det var/ skulle bli budgetdebatt så hade vi förberett oss ang alliansens skrivelse / budget vilken enligt oss hade flera frågetecken som vi önskade svar på.
Nu blev det inte så eftersom vi beslutade att återremittera ärendet.( minoritetsåterremiss) för att få detta utrett.
Fanns flera frågetecken som t ex vart de pengar som beslutats i KF ” försvunnit” från Kommunstyrelsen.
Vi får återkomma efter nästa Kommunstyrelsen helt enkelt.

Jag känner mig rätt dyster till mods och undrar vad som kommer att hända i en kommun som inte ser klimatkrisen och då ej heller dess möjligheter.

Men det lär bli svårt eftersom flera av dom inte ens använder vår översiktsplan som verktyg eller för den del andra hjälpmedel för vägledning…..och de 17 mål som finns i Agenda 2030 tror jag inte de har en aning om…tyvärr.

Vid pennan Ingmarie Jacobsen

Stäng meny