Inga pengar till skola i Skillinge

  • Inläggskategori:Aktuellt

Rapport från kommunfullmäktige Simrishamn 25/3

Vi började tidigt med en genomgång av situationen i de olika nämnderna.
Värt att notera är ju den demografiska utvecklingen i kommunen som bl a innebär fler hemtjänst timmar ( fler äldre )och fler barn i förskolan som givetvis måste finansieras. Samtidigt som vi blir färre i arbetsför ålder.
Detta är otroligt viktigt att vi har med oss inför framtida beslut.

Inom skolans område fick vi veta att en låg procent klarar att gå ut grundskolan med godkända betyg jämfört med riket, det skiljer även en hel del mellan flickor o pojkar där pojkar halkar efter.
Åtgärder för detta tog inte nämndens ordförande upp dessvärre, informationen från BUN( barn och utbildningsnämnden) hade jag svårt att förstå om jag ska vara riktigt ärlig.

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande passade på att informera ledamöterna i kommunfullmäktige om situationen när det gällde att nå målet för att undvika kapitalförstöring.
Det behövs 20 miljoner under 2019 och det finns 365 000 kr……

Inom VA verksamheten behövs det under 2019 minst 30 miljoner för Kiviks reningsverk och ytterligare 40 miljoner under 2020. Detta är det bråttom med eftersom samtliga godkända tillstånd för utbyggnaden/ kapacitetsökningen gäller under kort tid.

BESLUTSÄRENDEN

Här var det ärende 12 som vållade debatt, Skillinge Montessori skola.
Kommunstyrelsens förslag till beslut var att avslå de 2 miljoner för att sätta igång förberedelserna inför en skolstart hösten 2020.
Många var uppe i talarstolen så även Fi, där vi bl a frågade varför denna kovändning från centerpartiets sida? De har ju varit väldigt positiva innan.
Ingen centerpartist hade lust att svara.
Det hela slutade med att majoriteten röstade för att inga pengar skulle ges till igångsättning av skolverksamhet i Skillinge.
Sverigedemokraterna som har för vana att aldrig tycka någonting högt i KF sa nu efter påtryckningar att de inte önskar någon skola alls i Skillinge.

Vid pennan denna gång Ingmarie Jacobsen