Våld mot kvinnor är en global pandemi

  • Inläggskategori:Aktuellt

VÅLD MOT KVINNOR ÄR EN GLOBAL PANDEMI
FRIHET FRÅN VÅLD ÄR EN MÄNSKLIG RÄTTIGHET

Nu på söndag är det den 25 november, som är ett viktigt datum för alla feministiska organisationer runt om i världen för då är det den internationella dagen mot våld mot kvinnor som instiftades av FN:s generalförsamling 1999.

Under 2017 anmäldes omkring 12 000 misshandelsbrott i Sverige där gärningspersonen var i nära relation med offret.(källa BRÅ)
Sedan år 2000 har det i snitt dödats 16 kvinnor per år i Sverige. Enligt Brå:s rapport sker dödligt våld 80 procent av det dödliga våldet mot kvinnorna i någon av de inblandades hem eller i det gemensamma hemmet. När en kvinna dödas av nuvarande eller tidigare partner är det ofta kulmen på en lång period av våld och hot. Nära hälften av brotten har föregåtts av anmälningar till polisen.

Dödligt våld utgör den mest extrema formen av mäns våld mot kvinnor. Den största bakomliggande förklaringen till våldet är mannens kontrollbehov över kvinnan, vilket blir tydligt då fler än hälften av brotten begås i samband med separation, enligt uppgifter från NCK, Nationellt Centrum för Kvinnofrid på Uppsala Universitet.

Mäns våld mot kvinnor är ett gigantiskt folkhälso- och säkerhetsproblem, en global pandemi enligt WHO. Var tredje kvinna i världen utsätts någon gång för allvarligt fysiskt eller sexuellt våld från en man.

Den senaste svenska jämställdhetsutredningen konstaterar att resurstilldelningen inte motsvarar problemets omfattning och allvarlighetsgrad.

Frihet från våld är en grundläggande mänsklig rättighet.#metoo har lyft på locket till en tryckkokare fylld av uppdämd sorg, vanmakt och ilska. Nu är vi med och omvandlar den kraften till konkret handling. Tillsammans kan vi sätta stopp för mäns våld mot kvinnor!

VI i F! KOMMER GÅ SÅ LÅNGT SOM DET KRÄVS
Efter #metoo finns ingen återvändo. Det strukturella våldet mot kvinnor är patriarkatets yttersta kontrollmekanism och måste få ett slut.

Kraften i den insikten ger oss modet att fortsätta så vi fortsätter och vi välkomnar alla som vill vara med.

F! Österlen