Valet handlar om värderingar

  • Inläggskategori:Aktuellt

Senaste feministbrevet fån Gudrun Schyman:

Valet handlar om vilket samhälle vi vill se i framtiden. För oss själva och för kommande generationer. Vad skulle det annars handla om? Värderingar är ju det som är grunden för hur vi ser på de problem och de möjligheter som finns. Råkapitalism och egoism eller hållbar utveckling, ekonomisk trygghet och samhällelig solidaritet?

Läs hela här:
http://schyman.se/2018/07/29/feministbrev-152-valet-handlar-om-varderingar/