Förslag om Medborgarbudget

I tider när demokratin utmanas är det viktigt att inte bara värna utan också vidga demokratin. Tilliten till de demokratiska systemen behöver stärkas på alla nivåer, också på den kommunala.
Medborgarbudget innebär att kommunen avsätter en viss del/procent av budgeten som sedan medborgarna kan disponera över och fördela inom de områden som är viktigast för dem. Samtalen äger rum både mellan medborgare och med kommunen, där tjänstepersoner hjälper till med faktaunderlag och formuleringar. Möten kan ske fysiskt eller via nätet.
Medborgarbudget kan ses som en skola i demokrati där medborgarna får vara med och göra, ibland svåra, prioriteringar kring gemensamma resurser. Idén praktiseras på flera andra kontinenter. I Europa hade år 2013 drygt 1300 kommuner anammat idén.
Läs hela motionen:
Motion om Medborgarbudget.pdf

Stäng meny