Skriftlig reservation från F! i Simrishamn

Investeringsbudget för 2021 var det ärende som var aktuellt denna gång.
43 miljoner i prioriterade åtgärder men ingenting alls i miljöbudgeten för 2021.( kommunen har 3 års budget)
Vi ansåg att det föreligger ett stort behov av t ex utredningar såsom erosionens påverkan,klimatförändringar och skyfall.
Dessa områden kräver planeringar och givetvis mer kunskap eftersom många beslut som tas i nämnden påverkas av det.
Saknas denna kunskap så påverkar det givetvis hållbarheten socialt,miljömässigt och ekonomiskt utan tvekan.

Vårt förslag innebar en upplåning för att täcka dessa kostnader. Förslaget ställdes mot majoritetens som saknade dessa satsningar.
Det blev förlust med 2-9 (L) röstade med oss.
Miljöpartiet undrar ni kanske …..de röstade mot vårt förslag.
Lämnade in en skriftlig reservation.

Vid pennan Ingmarie // ledamot i samhällsbyggnadsnämnden för Fi.

Givetvis vill jag passa på att önska er alla en trevlig midsommar!

Reservation från F!:
Feministiskt initiativ anser att det är helt avgörande att följande påbörjas:
– Klimatanpassningsplan
– Kusterosionsmodellering
– Skyfallskartering

Vi föreslår därför att kommunen lånar upp 2 750 000 kr för att säkerställa att att detta sker.
Många beslut tas och kommer att tas som är beroende av ovanstående.
Det är ur ett hållbarhetsperspektiv ( socialt,miljömässigt och ekonomiskt) helt avgörande.

Med vänlig hälsning
Ingmarie Jacobsen ledamot för Fi i SBN Simrishamn