Så kan det gå när inte blockpolitiken är på

Bland alla revisionsberättelser och årsredovisningar fanns också några intressanta politiska frågor. Jag skriver inte om alla utan koncentrerar mig på de frågor  där vi/F! agerade särskilt konstruktivt.

Till de mer formella hörde en förteckning över ännu ej besvarade motioner där de två motioner som legat längst var från F!. Den ena handlar om förbud mot plast, plastpåsar och nedskräpning i natur och hav. Den andra handlar om Klimatsmart beteende och tillgänglig källsortering. Bägge lämnades in hösten 2016. Planerat svar augusti 2018. På Matildas fråga om varför det tar så lång tid blev svaret tigande tystnad….

Vilket var en lämplig övergång till nästa intressanta ärende som handlade om miljön, nämligen ”Miljöbokslut 2017”. Ingmarie gjorde ett lysande inlägg där hon genom högläsning ur dokumentet, ibland kryddat med bilder från verkligheten, visade hur motsägelsefullt och bristfälligt underlaget var. I princip omöjligt att tyda, även för den som är seriöst intresserad.  Frågorna som radade upp sig försökte ordförande då göra om till teknikaliteter som skulle besvaras av tjänstepersoner vid nästa sammanträde, ett helt otillbörligt försök att avpolitisera frågan, vilket efter påpekande från F!, och med (oväntat) medhåll från Moderaterna, gjorde att det kom fram ett förslag om återremiss av hela bokslutet. Målet måste vara att presentationen ska vara lättillgänglig och framför allt spegla verkligheten. Majoriteten ville inte vika sig men efter en votering där F! fick stöd av både M, V och SD blev beslutet ändå detta –  återremiss.

Sedan flera år tillbaka använder Simrishamns kommun en styrmodell med en övergripande Vision med  underliggande Fokusområden och strategiska utvecklingsområden som i sin tur ska generera särskilda mål för respektive nämnd, vilka i sin tur ska vara styrande för budgeten. Många möten och postislappar och färglagda ”bluppar” blir det och frågan är hur effektivt det är. Vid produktion av varor kan det tyckas enkelt men i den kommunala verksamheten tenderar den här typen av målstyrning att ”avpolitisera” hela processen. En kritik som vi/F! luftat tidigare och nu var det tillfälle igen. Vi motsatte oss inte att göra de små justeringar i modellen som nu förslogs men vi ville också se en utvärdering av hur processen fungerar. Styr målen verkligen budgetarbetet? Är verkligen målen mätbara? Osv, osv.  Ett enkelt och oskyldigt tilläggsyrkande som provocerade den styrande majoriteten ( särskilt det S-märkta kommunrådet) så till den milda grad att det blev debatt. Efter att M aviserat sitt stöd för F!:s tilläggsyrkande och även Österlenpartiet (som ju annars ingår i majoriteten) gjorde samma sak, fann S det enklast att byta åsikt, dvs vara positiva till en utvärdering, så det hela slutade med att vårt förslag antogs av ett enigt fullmäktige.

Så kan det gå när inte blockpolitiken är på!

Simrishamn den 18 juni 2018

Vid tangenterna
Gudrun