Är Sverige ett fredligt land?

  • Inläggskategori:Aktuellt / Debatt

DEBATT Det finns någonting som står i vägen för den positiva förändring som så många av oss vill se, oavsett om det handlar om jämställdhet, jämlikhet, miljö eller fred. Något som gör oss begränsade och ensidiga i hur vi ser på världen. Som riskerar att stå i vägen för att nya visioner och nödvändiga förslag kan förverkligas.

Den nationella självbilden. Ett fenomen som förekommer över hela världen, och Sverige är inget undantag. Kanske är det till och med så att den svenska självbilden är särskilt problematisk, eftersom den ofta är både självgod och oskyldig. I en tid då nationalistiska stämningar dominerar medierna och politiken blir effekten dubbel – felet ligger alltid hos ”dom andra”. Oavsett om ”Sverigebilden” skapas genom statens marknadsföring eller ifrågasätts som falsk av så kallade Sverigevänner. Självbilden blir till ett mäktigt verktyg för både grupper med makt, och för de delar av befolkningen som passar in i den tänkta normen, som tillhör det nationella ”vi:et”.
Så vad är problemet? Låt oss pröva den svenska självbilden på militarismens arena.

Läs mer när GUDRUN SCHYMAN, PARTILEDARE FI | GITA NABAVI, PARTILEDARE FI | LUIS LINEO, RIKSDAGSKANDIDAT OCH SÄKERHETSPOLITISK TALESPERSON FI | JAIME GOMEZ ALCARAZ, RIKSDAGSKANDIDAT OCH UTRIKESPOLITISK TALESPERSON FI skriver i tidningen Syre.