Inga kontroversiella omröstningar

Avslutningen för Barn- och ungdomsnämnden hade inga kontroversiella omröstningar.

Långdragna föredrag av tjänstepersoner och Moderat opposition till beslut om Sankt Olof.

En reaktion från min sida var när rektor för Österlens gymnasium inte reagerade på att Moderatledamoten antydde att attraktiviteten sjönk pga nyanlända. Jag sade ”att jag inte accepterade sådana åsikter i detta rum” Eller skall vi säga att vi fixar elever till gymnasium för att det kommer snygga killar till svenska tjejer? Det är olika sätt och perspektiv att se på detta, eller.

Moderaterna skrattade, skakade på huvudet och förvaltningschefen säger till mig: Det är du som säger det.

Jag fick en känsla att de inte förstod vad jag menade att påståendet eller insinuationen att det finns ett samband mellan nyanlända som går på Österlens gymnasium och dåligt rykte gör skolan alltså mindre attraktivt! Oacceptabelt !

Jag funderade på hur jag skulle återkomma då det blev ett konstigt kroppsspråk om det jag försökte säga och påpeka det absurda med rykten,..nåväl

I övriga frågor efterlyste jag ”Etik för politiker”  då jag fann oacceptabelt att komma med rykten och menade att våra beslut ska bygga på evidenser, kunskap och vetenskaplig underlag och inte rykten. Och efterlyste detta för att inte upprepa sådana situationer. Ordförande menade att tjänstemännen inte arbetade så, men att man inte kan hindra enskilda ledamoten att yttra sig. Jag insisterade på att det står att politiker skall basera sina påståenden på kunskap och inte rykten och att nästa termin skulle vi starta med att påminnas om etiken.

Vid datorn
Maria Elena Bergman