Lokalvårdarna tillbaka i kommunal regi

Länge har lokalvårdarna inom kommunens verksamheter berättat om svårigheterna med att hålla kvalitet i arbetet. Resurserna är för små,färre ska göra mer,uppföljningen från kommunen brister, osv,osv. En gemensam önskan från personalen ( och från Fi ) är att lokalvården ska tillbaka till kommunal regi.
För att detta ska bli av krävs att de styrande i samhällsbyggnadsnämnden ger uppdraget till ansvarig tjänsteperson snarast.
Saker och ting kan ju försvinna eller glömmas bort( har jag märkt) så jag garderar mig denna gång med att skicka in en skrivelse även till presidiet om att påbörja utredningen om att överta städet i kommunal regi.
En städupphandling är väldigt komplicerad och tidskrävande fick jag veta på nämndsmötet . Då är min uppmaning till er att börja NU!

Och kom nu inte dragandes med att det snart är val,ni har alla haft möjlighet att ändra detta så min slutsats är att det är viljan till denna förändring som saknas….för inte kan det väl bero på något annat?

Det är enligt Fi helt absurt att detta inte hänt tidigare med tanke på hur deras arbetssituation att bl a inför alla upphandlingar inte veta om de ens får vara kvar,söka om sina tjänster,inte innefattas av kommunens ställningstagande när det gäller rätten till heltid.
Går detta att förändra?

KLART DET GÅR!

Med vänlig hälsning
Ingmarie Jacobsen ledamot i samhällsbyggnadsnämnden för (Fi ) Simrishamn

 

Till Presidiet i samhällsbyggnadsnämnden Simrishamn:
Vi fick vid mötet 31/5 information från förvaltningen om det tidskrävande arbetet när det gäller städupphandling.
Fastighetschefen önskade snarast få besked om ev förändring inför 2020.
Härmed föreslår Feministiskt initiativ att detta uppdrag ges efter sedvanlig behandling i presidiet till ansvarig på förvaltningen för att på så sätt säkerställa att lokalvården/städverksamheten kommer att inkluderas i kommunens verksamhet senast 2020, och att på så sätt säkerställa att ingen tidsbrist kommer att försinka detta återigen.Med vänlig hälsning
Ingmarie Jacobsen ledamot i samhällsbyggnadsnämnden för ( Fi ) Simrishamn