Besprutning på grundvattentäkter

Intressant dag som slutade med ett extra insatt möte den 11/6.
Anledningen till extra mötet var ärendet Vatten o avlopp till tre områden i norr eftersom en ledamots yrkande inte ansågs lagligt.
Innan beslut så fick vi en mycket detaljerad genomgång av både VA chef och advokat/jurist  i frågan vilket givetvis var till hjälp för de flesta,men tyvärr inte för alla.
Detta ärende har debatterats många gånger och jag lider verkligen med de boende som väntat länge på en lösning som egentligen aldrig varit rimlig,nämligen kommunalt vatten o avlopp inom något år med samma taxa som gällde 2016,plus med frivillig anslutning.
Prioriteringen är först mer vatten,utbyggnad av Kiviks reningsverk,legalisering av VA täkter,skydd av vattentäkter,förnya ledningssystemen ( vilket i sig tar ett antal hundra år)
Hoppas nu att det blir ett beslut den 11/6 så de boende och va enheten vet vad som gäller.

Städupphandlingen.
Här försökte jag med näbbar o klor lyfta ut det ur delegationsredovisningen för att på så sätt göra det till ett eget ärende.
När inte det fungerade så blev det i alla fall en diskussion och en redogörelse från fastighetschefen.
Ingen av ledamöterna kom tydligen ihåg vad dom sa 2016 när beslut om upphandling på 2 år togs,där förslaget vara att ta upp det för politisk diskussion i kommunfullmäktige innan ny upphandling 2018.
Beslutet från 2016 gällde tydligen även 2018 års upphandling per automatik.
Nu gäller följande om lokalvårdarna ska få en chans att återgå i kommunal verksamhet.
DET MÅSTE INOM KORT MEDDELAS POLITISKT TILL FÖRVALTNINGEN ATT ÄNDRING ÖNSKAS ANNARS KOMMER DETTA ATT FORTGÅ PER AUTOMATIK ÄVEN I FORTSÄTTNINGEN.
Feministiskt initiativ kommer givetvis fortsatt att kämpa för kommunal drift.
Ingen uttryckte sin önskan att överta driften förutom vi, det är ju val snart fick jag höra. Desto bättre att tala om vad en då vill satsa på tyckte jag.

Ett ärende om ett LSS boende i privat regi sa jag nej till,anledningen var till stor del det som fanns att läsa i ansökan.
Att benämna människor med klassisk autism som lågfungerande och som inte kommer att upplevas störande är inte OK alls speciellt inte när deras hela affärsverksamhet inte ens skulle finnas utan dessa människor.
Riktigt lågt.
Skriftlig reservation inlämnades.

Miljömålen vad har uppnåtts?
Genomgång av samtliga 16(vi berörs av 15)där det ser oerhört dystert ut nationellt regionalt och även lokalt.
Visst det har gjorts en del,men jag ser ingen tydlig inriktning på fortsatt arbete.
Det mest alarmerande är besprutning av diverse bekämpningsmedel på grundvattentäkter. Ett exempel vi fick höra var att Miljöförbundet givit tillstånd till FEMTIOSJU olika bekämpningspreparat,hela området där besprutningen sker ligger på primär grundvattentäkt.
Detta upplever jag som ett av de största bekymren vi har
Alltså måste arbetet med skyddet av denna oersättliga livsviktiga livsmedel prioriteras.

Vid pennan Ingmarie Jacobsen ledamot samhällsbyggnadsnämnden för ( Fi )

Stäng meny