Hör Gudrun Schyman berätta om 2028

  • Inläggskategori:Aktuellt


Feministiskt initiativ har gjort sina egna inspelningar av partiledarna Gita Nabavis och Gudrun Schymans visioner för Sverige 2028, i samma format som Svt:s Tal till nationen. Eftersom Svt inte låter oss tala till väljarna, så gör vi som vi alltid har gjort – vi gör det själva. Att vi släpper Nabavis och Schymans Tal till ”nationen” den 28 maj är vårt sätt uppmärksamma det faktum att Feministiskt initiativ står som motpol till de nationalistiska och rasistiska krafter som får allt större utrymme inte bara i Sveriges riksdag, utan i Europa och resten av världen. Vi tror ju inte ens på själva idén om nationen, vi tror på människor och deras rättigheter.