Möt fredsaktivisten som blev professor 14 maj

Finns det något alternativ till motstånd genom våld? Den frågan är aktuell i dessa tider av rustningsiver och nationalism.
Inbjuden gäst är Stellan Vinthagen, världens första professor på området fredligt motstånd. Professuren inrättades 2014 vid University of Massachusetts Amherst i USA. Stellan Vinthagen har själv genomfört en lång rad civila olydnadsaktioner mot kärnvapenbaser och vapenfabriker. Att det nu finns en professur på området fredligt motstånd ser han som ett erkännande och en förutsättning för att öka den akademiska kunskapen och tillsammans med aktivister lära sig mer om framgångsrikt fredligt motstånd.

Stäng meny