Rapport från Samhällsbyggnadsnämnden 27 april 2018

  • Inläggskategori:Rapport

Ännu ett pass i samhällsbyggnadsnämnden är avklarat….för det är nästan så det känns eftersom en är utmattad innan av all kunskap som måste till och sedan ett åtta timmars möte som innehöll allt från badtemperaturer till hotellbyggnationer utan planlagd projekterad vattenförsörjning.

Såg fram emot en gedigen genomgång av projektet”årets stadskärna”som kommunen satsar på.
Har inte alls fått någon information om vad detta innebär och vad tanken är det kommer att generera,nämnden saknar även en budget för detta.

Hamnchefen var på plats och höll en otroligt bra och mycket intressant genomgång om hamnens framtid.
Situationen är bedrövlig när det gäller torskfisket p g a mänsklig påverkan,då behövs andra inkomstkällor.
Återkommer till detta när jag fått lite mer kött på benen.

 

Nu till ärenden där Fi hade synpunkter.

Årsbudget 2019-2021:
Här godkände vi investeringsbudgeten men inte driftbudgeten eftersom städverksamheten inte ingick.
Fick även reda på att den redan är upphandlad igen på två år???
Vart detta beslut tagits har jag ingen aning om,sist vi hade upp detta i nämnden så blev det sagt  att sådant beslut om en ny upphandling skulle tas i Kommunfullmäktige.

Arkitekt och kulturprogrammet:
Ett viktigt verktyg och även ett tillägg till vår översiktsplan ska nu bli verklighet.
Fi ansåg att det är mycket underligt om inte Byggnadsnämnden involveras i detta vilket vi tog upp.
Svaret var att samhällsbyggnadsnämndens presidiet hade bestämt att inte ta med den nämnden.
Mycket märkligt eftersom vi alltid trott presidiets roll är att bereda ett ärende inte bestämma.
Det blev en reservation och även votering 2-9 till majoriteten. Fick medhåll av (L)

Bostadsförsörjningsprogrammet:
En utomordentligt bra presentation som vi önskade förtydliga med följande protokollsanteckning
”Vi vill påpeka vikten av intentionerna i bostadsförsörjningsprogrammet även innefattar bebyggelse i byarna där infrastruktur finns ( t ex va)
Alla varken önskar eller har ekonomiska möjligheter att bo kustnära”

Viks Fiskeläge
Vi reserverade oss skriftligt med följande motivering
”Fi anser att detaljplan för Viks Fiskeläge 4:1 är olämplig eftersom utbyggnad av VA inte är möjlig på en överskådlig tid”

Svinaberga
Vi reserverade oss även skriftligt här med följande motivering
”Fi anser inte att 14 nya bostäder kan byggas p g av den rådande VA situationen.
Planen ingår inte i vare sig utbyggnadsområden eller planreserv för området.
I planreserven ingår 4 fastigheter inte 14”

Sedan hade vi ett intressant ärende eller mer att det blev intressant p g a den tydliga politiska markering som gjordes.

Det skulle anmälas representanter till Vattenrådet,en ordinarie och en suppleant.
Ordförandeposten valdes av majoriteten med suppleant skulle väljas av oppositionen.
Staffan( (Fi) föreslog då mig som suppleant vilket satte myror i huvudet på de flesta,hur skulle de göra nu?
Moderaterna tog en kort paus och kom med förslaget att välja en person från det egna partiet.
Majoriteten och moderaterna röstade in Christer Vigren som ordinarie och Bo Håkansson som suppleant.
Det gläder mig att moderaterna tydligen värnar om miljön och de så viktiga vattenfrågorna för det kommer att bli en av de helt avgörande frågorna för Simrishamns kommun.
Hur det är med Österlen partiets miljöpolitik känner jag inte till dessvärre.
GRATTIS  båda!!

Intressant var miljöpartiets hopp till moderaternas miljöpolitik…..

Så till sist en protokollsanteckning ang allaktivitetsområden.
”Eftersom kommunens offentliga miljöer och platser tillhör oss alla antar Fi att beslut som togs i nämnden 2013-04-03 paragraf 47 kommer att infrias även här.”

En önskan om en härlig Valborg// Ingmarie och Staffan ledamöter för Fi i samhällsbyggnadsnämnden