Rapport från Samhällsbyggnadsnämnden SBN 22 mars 2018

  • Inläggskategori:Rapport

Vi började mötet 8.00 och fick fram till lunch 12.30 en gedigen genomgång från VA enheten.

För tillfället sker enbart s k brandkårsutryckningar vilket innebär att problem som är mest akuta fixas men det som behövs göras i förebyggande syfte (investeringar) inte sker. Detta p g a av att det saknas pengar och personal. Men kanske framförallt behövs det politiska beslut som är hållbara över en längre tid, kanske t.o.m. längre än över en mandatperiod.

Ett utbyte av våra ledningar tar med nuvarande resurser 600 år… här behövs verkligen nya insatser akut.

Svenskt Vatten, en organisation där de flesta av våra kommuner är medlemmar i, räknar med en höjning av taxorna på 100% de närmaste 20 åren.

En liter kommunalt vatten kostar i genomsnitt 4 öre/liter, vilket ger oss en liten fingervisning åt vad en framtida höjning av taxorna kan tänkas bli.

Vi fick även en presentation gjord av VA-enheten när det gäller nya verksamhetsområden på landsbygden (tre områden). Där hade ca 50 personer av 160 svarat att de är intresserade av utbyggnad. Denna utbyggnad skulle i dagsläget kosta 30 miljoner, en ansenlig summa för

VA-kollektivet att betala.

Diskussioner kommer alldeles säkert att fortsätta – politiskt.

Efter lunchen gick vi igenom beslutsärendena. Den interna kontrollplanen för 2018 godtogs, men med en protokollsanteckning från oss. Vi önskade en nödvändig fördjupning, bland annat att kontroller görs INNAN istället för som nu EFTER att en skada skett. Och dessutom gärna kopplad till de olika nämndsmål vi har, internkontrollen är ju inte bara av ekonomisk art.

Vi reserverade oss i ett ärende där byggnation av ett flertal hus helt går emot översiktsplanen, vi följde alltså förvaltningens förslag till beslut.

Ett gediget arbete sker nu i förvaltningen för att se över den planreserv vi har och även att de utbyggnadsområden som finns angivna i översiktsplanen, bland annat synkar med vatten och avloppsfrågorna.

Vid nästa nämndsmöte den 26 april ska vi besluta om nämndsmålen, som vi nu i reviderad form förelades och ännu en gång diskuterade under ytterligare en timme.

Dagens möte var faktiskt klart redan vid fyratiden.

Vi avslutar denna kortfattade rapport med att höja samtliga tjänstepersoner i förvaltningen till skyarna … vad vore vi utan deras hjälp och kunskap?

Ingmarie och Staffan