Rapport från Samhällsbyggnadsnämnden 1 mars 2018

Ett något annorlunda möte i samhällsbyggnadsnämnden p g a det snökaos som rådde i början av mars. Vi fick ha det via mobil/telefon.
Anledningen till varför det inte ställdes in var att omfördelningen av investeringsbudgeten var tvungen att klubbas innan nästa kommunfullmäktige.

Vi hann med lite annat också,t ex att svara på den anmälan från  länsstyrelsen med ett tilldömt bötesbelopp på 50 000 kr.

En ENIG nämnd bestämde tidigare att tillfälligt lösa vinterförvaringen av fritidsbåtar( ca 30 st) utan att först få ett klartecken från länsstyrelsen.

Vår inställning var BETALA-SKÄMS-TA LÄRDOM!

VA avtalet som nu behandlats av kommunfullmäktige i Tomelilla hade ändrats.

Lite om bakgrunden:
Det råder vattenbrist i de norra delarna av kommunen vilket i stort sett inneburit byggstopp samt bekymmer för de verksamheter som finns.
Ett avtal har skrivits tillsammans med Va enheterna i Simrishamn och Tomelilla och oberoende jurist.
Avtalet har behandlats av kommunfullmäktige i Simrishamn,nu även av kommunfullmäktige i Tomelilla.
Vi hade funderingar ang denna ändring och fick inte riktigt klart för oss anledningen.
Så här lyder nu antagna ändringen från Tomelilla kommun:

”Tomelilla kommun har dock efter samråd med Simrishamns kommun rätt att fatta beslut om omfattningen av vattenskyddsområde och hur ersättningsfrågan till tredje part ska regleras”

När vi frågade om detta fick vi svaret att det inte betyder någonting,men då undrade vi så klart varför ändringen kom till?
Även att varken Va enheterna eller jurist haft möjlighet att svara ang den ändring som gjorts var bekymmersamt enligt oss.
Vi avstod att rösta och fick tyvärr inte lämna in någon skriftlig förklaring.

I ärendet Östra Hoby 18:11 där överklagan inkom för sent önskade vi följa förvaltningens ursprungliga förslag,men det missades eftersom klubbslaget kom innan jag hann ropa mitt namn i mobilen!

Vid pennan Ingmarie Jacobsen

Stäng meny