Rapport från Samhällsbyggnadsnämnden 25/1 2018

  • Inläggskategori:Rapport

Ja, det var en lite speciell stämning i rådhusets stora sal på morgonen. Majoriteten hade spruckit ( Centern tog strid för sjukhusets privatisering) och Moderaternas lista hade publicerats ( där Christer Akej och Anders Johnsson hamnade på plats 6 respektive 7). När jag hälsade god morgon på ordförande Carl Göran Svensson(C) sa jag någonting om detta att centern brutit samarbetet. Carl Göran Svensson svarade ungefär ” Ja ibland måste en följa sin övertygelse”. ”Bara ibland?” Sa jag. Sen skrattade vi båda,kanske av olika skäl.

Nå,efter att en hel del medborgarförslag redovisats ( som ska behandlas senare) var det dags för beslutsfrågor i olika planärenden. Vi följde förvaltningens beslutsförslag som även följde Översiktsplanen. Vi reserverade oss i de ärenden som inte varken enligt oss , eller Översiktsplanen, var hållbara ( speciellt när det gäller VA och markanvändning).

Ingmarie ställde flera intelligenta frågor om Lantmännens expansion i Hammenhög vilket senare ska ut på samråd.

Kommunen har blivit erbjudna att köpa in mark, ett f d stenbrott inte långt från hällristningen i Simrislund som nu är i privat ägo.
Eftersom tidigare verksamhet eventuellt förorsakat föroreningar, så önskade nämnden att förvaltningen skulle kika vidare på detta innan beslut tas.
I det sammanhanget påpekade Ingmarie att vi inte har någon plan för olika depå verksamheter.
Något som nämnden höll med om behövdes.

Förvaltningschefen Marie informerade om bl a följande tjänster är utlysta:

GIS ingenjör 100% ( vi har tidigare delat denna tjänst med Tomelilla)
Rörnätschef VA/ avlopp
Infrastrukturell tjänsteperson kommer att knytas till samhällsbyggnadsförvaltningen

Ett arbete pågår med att se över delegationsordningen, interndebiteringssystemet samt att ta ett djupare och bättre ansvar för de kommunala fastigheterna.

Positivt att handläggningstiden för bygglov nu är nere i 6 veckor.

Kostenheten kommer, som det ser ut, att få ett minus på ca 1 miljon kr, något som vi återkommer till.

Vid pennan Staffan Olzon, Samhällsbyggnadsnämnden för Fi Österlen/ Simrishamn