Se verkligheten – försköna den inte

  • Inläggskategori:Debatt

Jag tackar för Christer Akejs och Kristina Åbergs svar på min insändare den 5 januari men har några tillägg som ”glömdes bort” i svaret.

Anledningen till F!:s avvikande åsikter i de planärenden som behandlats i samhällsbyggnadsnämnden var följande:

1. I Kivik är inte VA-försörjningen tillräcklig.

2. När det gäller Simris skulle byggnationen innebära en risk för hela byns dagvattenhantering.

3. Området i Gröstorp är betecknat som gräsmark och trädridå, vilket vi i F! anser olämplig att bygga på. Det finns dessutom planreserv avsedd att bebygga i Gröstorp.

Detta är rena fakta och ingenting annat. Det framgick också tydligt av underlaget som tjänstepersonerna presenterade i ärendena.

Vi står alla inför många svåra beslut, som även påverkar kommande generationer och därför välkomnar vi fortsatta diskussioner om dessa.

Har vi ”råd” att bortse från kommunens förutsättningar när det gäller nybyggnationer på platser som saknar infrastruktur, exempelvis dricksvatten och kommunikationer? Det tror inte vi i Fi!.

Det finns dessutom utmärkt statistik att tillgå när det gäller befolkningsutvecklingen, arbetstillfällen, inkomst, demografi och utbildning, statistik som borde ge vägledning till alla i valet av var, vad och hur det ska byggas.

Vi behöver fler bostäder i rimliga prislägen, men vi behöver också dricksvatten och vi ska fortsätta ha en samhällsbyggnadsnämnd som tar beslut efter rådande förutsättningar.

Till vår hjälp har vi en översiktsplan, ett bostadsförsörjningsprogram och dessutom måste vi följa Plan o Bygglagen.

Varför inte se verkligheten som den är istället för att försköna den?

Ingmarie Jacobsen (Fi) , ledamot i samhällsbyggnadsnämnden