Rapport från Samhällsbyggnadsnämnden dec 2017

  • Inläggskategori:Rapport
Vi startade med en informationsrunda som denna gång handlade om situationen på plan o bygg,en mycket pressad avdelning. Många tillsynsärenden,för få handläggare och svårigheter att rekrytera. Mer pengar är på väg och förhoppningen är att det även kommer att påverka arbetsmiljösituationen på ett positivt sätt.
Ärende 6 var budgeten som skulle antas. Här hade Fi ett yrkande när det gällde städverksamheten som vi vill återföra till kommunen. De 350 000 kr som skilde i upphandlingen mellan kommunen och SODEXO fördelade vi mellan förvaltningen med undantag från kostenheten och plan o bygg.
Begärde votering eftersom det på ett tydligt sätt skulle visa om intresse för detta fanns hos de övriga partierna.
Resultatet blev 1-10,inget intresse alls alltså.
I samband med vårt yrkande skulle någon givetvis göra sig lustig och förlöjliga detta. Jag reagerade med att säga till hen att det är ganska respektlöst och otroligt dumt,alla gör så gott de kan.
Sådana situationer förekommer tyvärr fortfarande.Markanvisningar i Simris var vi emot eftersom det kan äventyra dagvattenhanteringen ( bygger inte i närheten av dikningsföretag) i byn,och dels att vi anser att kommunen bör vara rädd om den åkermark som vi har,eventuellt kan den ju användas som utbytesmark om/när behoven uppkommer.
Även markanvisningen i Mellby sa vi nej till och här är det ju va situationen som styr. Vi har helt enkelt inte säkerställt att tillräckligt med dricksvatten kommer att finnas. ( VA avtalet är ännu inte påskrivet och godkänt från politiken i Tomelilla)Vi hade en hel del planärenden där många förslag på beslut var att dessa inte överensstämde med Översiktsplanen”FRAMTIDEN”. Givetvis följer Fi det utmärkta verktyg som Översiktsplanen är. De planer som vi inte ansåg följa vår översiktsplan reserverade vi oss skriftligen och röstade givetvis nej.Inom vårt ansvarsområde finns väldigt många projekt som helt saknar en röd tråd,mål och strategi,detta hade även revisionen synpunkter på.
Nu är jag helt övertygad om att detta kommer att förbättras eftersom vår förvaltningschef verkligen tar tag i det.
Jag har stor förhoppning om att detta kommer att göra projekten både mer hållbara och enklare att förstå.Nu önskar jag er alla en så bra jul som möjligt och ett riktigt ROSA 2018.Vid pennan Ingmarie Jacobsen ledamot i SBN för Fi