Rapport från samhällsbyggnadsnämnden 16/11

  • Inläggskategori:Rapport

Information från plan o byggverksamheten som klargjorde vikten av ett hållbart byggande,ett riktigt behövligt brandtal!!

Som vi redan vet behöver verksamheten resurser och det har vi med i vår budget,vi får hoppas att även andra fick klart för sig hur det ligger till.

Även det faktum att politiken har en förmåga att inte använda sig av den utmärkta översiktplan som vann laga kraft 2017 förvärrar situationen istället för tvärt om.

Sedan var det dags för informationen om den pågående havsplaneringen som från början inte ansågs behövas???? Vi har ju trots allt Östersjön alldeles utanför knutarna och en nästan 7 mil lång strand.

Nu är det i alla fall på gång vilket känns bra.

Information gavs även av SWECO där klimatförändringarna var i centrum och vikten av att fatta beslut som är hållbara blev väldigt tydligt.

Vi hade ett stort antal planärenden inom mycket känsliga områden. Det är nu som Översiktsplanen kommer in som ett utmärkt verktyg för vägledning innan beslut,dessutom finns ju Plan o Bygglagen där hållbarheten är av avgörande betydelse ( även för kommande generationer)

Feministiskt initiativ följde förvaltningens förslag till beslut i samtliga dessa ärenden.

Investeringsbudgeten gicks igenom där vi ställde flera frågor eftersom den ska spikas nästa nämndsmöte i december.

Antalet projekt är svårt att greppa,bara inom Gata Park finns nästan 200 st,dessutom det gigantiska projektet med Sjöfartsstråket och Tobisviks Strandbad med bryggorna,,,inte nog med det nu även ”årets stadskärna 2019”!!

Leader projektet Österlens Sköna Vattendrag kommer att få medfinansiering till stöd för en projektanställd. Detta projekt kommer förhoppningsvis att kopplas samman med Tommarpsåns avrinningsområde som finns med i investeringsbudgeten sedan flera år.

Samrådsredogörelsen när det gäller Skillingeskolan fick vi igenom vårt förslag om att denna ändring av användning inte enbart gynnar näringslivet utan även skolverksamheten och att demografin blir jämnare.

Vid pennan Ingmarie Jacobsen ledamot i samhällsbyggnadsnämnden för Fi