Rapport från KF budgetmöte Simrishamn 2017 10 30

Budgeten 2018-2020 var den stor frågan men innan dess fick vi, Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ, svar på de frågor vi ställt om hur bedömningarna görs när det gäller de ensamkommandes möjligheter att stanna i kommunen efter 18-årsdagen och hur pengarna som kommer från staten, för just detta ändamål, ska användas.  

Pia Ingvarsson, ordförande i Socialnämnden, svarade som hon gjort, både på nämndssammanträde och i YA, dvs att det görs individuella bedömningar. Vi/F! vet att de är undermåliga och att det saknas riktlinjer. Det framkom väldigt tydligt att det inte fanns någon ambition att göra andra bedömningar än de lagmässiga och alltså inga garantier för att de pengar som regeringen skickar till kommunerna för att kommunerna ska kunna kringgå stelbenta regelverk, verkligen kommer att användas till stöd för de ensamkommande unga.

Under allmänhetens frågestund var frågan också uppe, förnämligt presenterad av samma person som varit på vårt medlemsmöte. Inga tillfredsställande svar då heller. För att föra den politiska processen vidare har jag idag skickat in en skrivelse till kommunstyrelsen, som ni fått i särskilt mail.

Budgeten togs enligt majoritetens förslag, efter att alla varit uppe och yrkat bifall till sitt partis egen. Karl Erik Olsson ägnade en del tid åt att betygsätta partiernas bidrag, dvs hur partiernas budgetar såg ut, och det blev total sågning av SD:s, stark kritik av Moderaternas för att de bara tagit med ett år (2018) och kritik av F!:s budget för att vi ville ha skattehöjning. Riktigt varför det är dåligt med skattehöjning framgick inte men en annan representant för majoriteten, en centerpartist, var uppe i talarstolen och drog ramsan om att ”man ska strama åt i goda tider så det finns att ta av i dåliga tider”. Att en allt mer, enig, global ekonom-kår börjar ifrågasätta detta, eftersom resultatet blir snabbt ökande sociala/ekonomiska klyftor som i sin tur leder till konflikter, den insikten tycks inte ha nått Centern i alla fall.

Som inledning till presentationen av F!:s budget tog jag upp det längre perspektivet som vi talat om;  sjunkande befolkning, åldrande befolkning, m.m.m.m. och efterlyste en bredare omvärldsanalys än tillståndet i våra avloppsnät, som utgångspunkt för en diskussion om utmaningarna för den kommunala ekonomin.
Ingen tog upp tråden….

Vi/F! fick svar på vår motion om könsneutrala befattningsord, att tjänsteman kan heta tjänsteperson, t.ex. Just det bytet avslogs men en översyn av språkbruket pågår så en del av motionen ansågs besvarad. Jag ville att KF skulle besluta, som ett led i översynen, att redan nu byta tjänsteman mot tjänsteperson och talade för det. Varpå Krister Akeij går upp och talar om hur dumt det skulle bli om titeln  ”gode man” skulle heta ”gode person” eller hur skulle det ha låtit om vår genom tiderna främsta skådespelerska Ingrid Bergman skulle ha hetat Ingrid Bergperson.

Ibland når den intellektuella nivån på inläggen i debatten på KF svindlande höjder!

Vid tangenterna

Gudrun

 

Stäng meny