Ta tillbaka städningen i kommunal regi – insändare i YA

  • Inläggskategori:Debatt

Ta tillbaka städningen i kommunal regi

YA 2017-10-27 Fredag 

 

Sedan år 2005 har Simrishamns kommun valt att lägga ut städningen av de lokaler där kommunen bedriver verksamhet på entreprenad. Nuvarande leverantör är Sodexo AB.

Resultatet har varit förödande – både för personalen och för kvaliteten på verksamheten. Personalen har reagerat och agerat, man har uppvaktat kommunledningen, men inget har hänt.

Samtidigt lyfter kommunledningen ofta upp personalen som den viktigaste resursen och berömmer sig för att göra ”satsningar” som ska få ännu fler att känna sig ännu mer uppskattade.

Det rimmar illa med det MBL-protokoll som finns från förhandlingen om Budget 2018-2020, underskrivet av så gott som samtliga fackliga organisationer (Vision, Sveriges Ingenjörer, Vårdförbundet, Kommunal, Lärarnas riksförbund, Sveriges arkitekter, Lärarförbundet, Fysioterapeuterna och Sveriges arbetsterapeuter ).

I den gemensamma skrivelsen uttrycker man stor oro för kompetensflykt och svårigheter vid nyrekrytering. Erfaren personal har lägre lön än nyanställda och man måste ta jobb i en annan kommun för att få upp lönen. Det systematiska arbetsmiljöarbetet släpar efter. Personalen vänder ut och in på sig för att räcka till. Allt enligt skrivelsen.

Sveriges ingenjörer har dessutom lagt till en egen skrivelse där man påtalar problemen med personalflykt och att medarbetare som stannar kvar och kämpar börjar bli sjuka på grund av arbetssituationen.

Sveriges arkitekters representant har också en egen skrivelse där man påtalar att arbetsbelastningen och stressfaktorn är hög och man efterlyser utvecklingsmöjligheter. Sveriges arbetsterapeuter efterlyser ändamålsenliga lokaler, utbildningsmöjligheter och att få känna sig delaktiga i förändringar och utveckling.

De menar att en MAR-tjänst (medicinskt ansvarig för rehabilitering) omgående måste tillsättas i kommunen. Detta för att säkerställa patientsäkerheten. Även Fysioterapeuterna har samma krav.

Och personalen på städ har alltså klagat i flera år. De får inga vikarier när någon är sjuk. Färre får systematiskt göra flera personers jobb. Kvaliteten blir lidande och kommunen har dålig kontroll på hur bolaget sköter sig.

Vi ska inte sätta löner i kommunfullmäktige men det samfällda rop på förändring som MBL-protokollet visar borde väl ändå mana den politiska ledningen till eftertanke. Och att ta tillbaka städningen i kommunal regi är faktiskt en fråga som politikerna i Samhällsbyggnadsnämnden kan fatta. Vi/Fi har avsatt pengar till det i vår budget och nu väntar på att flera partier prioriterar personalen.

GUDRUN SCHYMAN INGMARIE JACOBSEN
Ledamot i KS/KF för Feministiskt initiativLedamot i samhällsbyggnadsnämnden för Feministisk initiativ