Rapport från möte med Kommunstyrelsen den 18 oktober

  • Inläggskategori:Rapport

Mycket papper och lite prat!

Det var onekligen en försvarlig bunt papper, runt 50 ärenden med massor med bilagor. Men den mest intressanta diskussionen blev om ett ärende som inte ens stod på dagordningen. Det handlade om den förändring av Kultur & Fritidsförvaltningen som en del av er läst om i YA. Till mångas förvåning stod det i en artikel häromdagen att förvaltningen skulle delas upp. Det fanns förslag från en utredning som varit uppe i KSau (kommunstyrelsens arbetsutskott), kunde vi läsa. Moderaterna, Krister Akeij, hade gjort en skrivelse till dagens möte, där han protesterade mot tågordningen. Och det var vi flera som gjorde. Jag frågade varifrån utredningsuppdraget kommit och hur det var tänkt att hanteras. Hur skulle förslagen diskuteras och förankras i partierna, osv.? Det hela blev lite pinsamt för det visade sig att det hela hade gått väldigt fort och att det var väldigt få som varit involverade.

Upprinnelse var att kulturchefen aviserade sin avgång. Kommundirektören och kommunalrådet pratade ihop sig om att det kanske vore smart att i samma veva undersöka möjligheten att göra organisatoriska förändringar. Ett snabbt förslag togs fram och presenterades på KSau, utan underlag, bara i ord, och det gick ut på att ”Fritid” skulle till Samhällsbyggnad, Bibliotek och Museum till BUN:s förvaltning och resterande skulle ligga direkt under Kommunledningskontoret. Själva Kultur- och Fritidsnämnden (den politiska) skulle vara kvar men alltså jobba mot tre olika förvaltningar. Med någon form av samordningschef.

Beslutet i KSau blev att eventuellt sätta igång rekrytering av ny förvaltningschef (hur man nu rekryterar eventuellt?) och samtidigt fortsätta utredningen.

Jag förde fram att det skulle vara spännande att förutsättningslöst diskutera hur vi bäst kan lyfta kulturen i kommunen, inte minst ge alla kreativa kulturarbetare möjlighet att jobba, t.ex. genom storsatsning på kulturlokaler på Skansenområdet, konsthall, öppna scener, m.m., och att en sådan diskussion måste föras i alla partier, dvs tar tid, och att ett genomförande borde bli en sak för de politiker som sitter efter nästa val.

Jag var alltså överens i stort med Krister Akeij (inte alltid det sker!) och det visade sig också att majoriteten var splittrad i frågan. Centerpartiet ville på inga villkor vara med om snabba beslut här.

Kommunalrådet försökte förtvivlat försvara hanteringen av frågan men gav upp när inte ens den egna majoriteten kunde hålla sams! Beslutet blev att sätta igång rekrytering av ny kulturchef. Inget annat. För oss betyder det att vi ska driva vår vision i valet!

Något som verkligen utretts under låååång tid är frågan om kommunens fastigheter. Det har funnits olika Fastighetsutredningar sedan 2010. Då gjordes det en ambitiös utredning av dåvarande kommundirektören Anna Thott och dåvarande vd:n för kommunala bostadsföretaget Kent Zerath. De var ute i partigrupperna och diskuterade sitt förslag. En föredömlig förankringsprocess som vi som nyvalda ledamöter fick vara med om. Men det blev inga beslut. Allt fastnade i en svåröverblickbar byråkratiskt röra på och mellan samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunledningen. År 2013 gjordes en ny utredning, nämnderna fick yttra sig men sedan blev det stopp någonstans, igen. Det senaste beslutet, från KS våren 2017, upphävde alla tidigare förslag/beslut och gav nuvarande kommundirektören i uppdrag att utreda igen. Vilket Bengt Persson gjort. Han lägger fram fyra alternativ.

  1. Fastighet blir en egen ”resultatenhet” med tydligare mandat och ledning än nu, men inom ramen för nuvarande organisation.
  2. Drift och fastighetsunderhåll går till SINAB (Industrifastighetsbolaget) och resten är kvar i kommunens regi
  3. Samma som alternativ 2 men med tillägg att också fastighetsförvaltningen går till SINAB
  4. Samma som alternativ 3 men med tillägg att också ägandet går över till SINAB.

Utredaren föreslår alternativ 1 som en försiktig början på en process som kan mynna ut i alternativ 4.  Ärendet ska upp på KSau den 1 november och går sedan vidare till KS och slutligen till KF. Detta under förutsättning att majoriteten väljer något annat än alternativ 1. Blir det alternativ 1 slutar det med beslut i KS. Vi behöver hur som helst ha en uppfattning här. Något för samhällsbyggarna att bita i alltså!

Gudrun Schyman

Klockaregården
S-272 94 Simrishamn
Sweden
Mobil: +46703439592

www.schyman.se

www.maktakademi.se

http://www.fiosterlen.se