Rapport från möte i Samhällsbyggnadsnämnden i Simrishamn 21/9 2017

Ämne: SBN 21/9 2017

Mötet inleddes med en och en halv timmes information om dagens situation vad det gäller VA-frågorna i Simrishamn. Informationen som gavs av våra tjänstepersoner var sannerligen ett lyft och den klargjorde en hel del när det gäller MKV (morgondagens kommunala vattenrening). Vi ska alltså inte längre tala IVL-projektet. Den innehöll även en uppdatering när det gäller arbetsmiljön. Hela landet har samma bekymmer när det gäller förnyelse av ledningsnätet vilket betyder att ”alla” slåss om VA personal.
Vi anser att det är av stor och avgörande vikt att arbetsmiljön är den allra bästa. När vi nu har möjlighet att realisera ett reningsverk i kommunen som på flera sätt sätter avtryck i Europa så är det av stor vikt att kunna engagera och behålla den kunniga personal som nu finns. (Moderaterna reserverade sig sedan när det gällde upprustningen av personalutrymmena …)

Vi gjorde en protokollsanteckning när det gällde den interna kontrollen, eftersom den som vanligt enbart beskriver det ekonomiska utfallet men missar att berätta om vilka som gagnas av våra beslut.

Vi ansåg även att det är fel att strunta i de regler som bestämts i kommunfullmäktige när det gäller den kommunala tomtkö som finns. (Ärende 18 Gröstorp)

I ärende 11 var Ing-Marie jävig och Staffan påpekade att Länsstyrelsen i sitt samrådssvar hänvisade till foldern ”Vägledning för jämställd fysisk planering” och att planeringen skulle ta hänsyn till denna och också uppmärksamma VA-situationen.

PS Vi fick flera saker klarlagda tack vare Ing-Maries konstruktiva frågor …..vi är nämligen PÅLÄSTA😍

Vid penna Staffan Olzon

Ersättare i samhällsbyggnadsnämnden ( Fi)

Stäng meny