Rapport från Kommunstyrelsen i Simrishamns möte den 20/9 2017

  • Inläggskategori:Rapport

Hej alla,

Det var ett kort beslutsmöte men desto längre informationsmöte innan.

Jag tar det tråkigaste först – kulturchefen har sagt upp sig. Ni får säkert läsa om det i YA imorgon. Det gavs ingen info om varför. Det var helt nytt för de allra flesta och kommunledningen hade nog fått beskedet bara någon timme innan.

Marint Centrum ska utveckla ett marint forskningscentrum och det har gjorts en avsiktsförklaring med bl.a. Lunds Universitet. En prefessur på 50% ska leda arbetet och doktorander ska göra jobbet på plats. Sverige saknar idag akademiskt långsiktig forskning i Hanö-regionen/södra Östersjön. Kommundirektören deltar i en styrgrupp som nu ska titta på lokalfrågan och finansieringsfrågan. Start våren 2018. Det kommer att behövas personal från kommunen i senare skede. Just nu är det kommundirektörens arbetstid som är insatsen.

De som arbetat i projekt med ” Integration med arbetsplatsfokus” (för nyanlända) och med Ung Sluss (för 16-24 åringar som står långt från arbetsmarknaden)  rapporterade om framgångsrikt samarbete mellan kommun-skola-arbetsförmedling. Nu permanentas arbetet och utvecklas i en ny organisation. Finansiering kommer i budgeten nu.

Som ett resultat av projektet med införande av rätten till heltid (vår motion!) har nu Kommunal och kommunen slutit ett nytt avtal. Det baserar sig på Årsarbetstid utifrån en önskan om sysselsättningsgrad. Förläggningen av arbetet kan (frivilligt) komma att ske på annan arbetsplats än den vanliga och för att det inte ska bli för stora förflyttningar har en del distrikt (inom hemstjänsten/äldrevård) slagits samman. Ambitionen är att minska delade turer och andelen helgpass ska ner till 2 av 5 helger. Vid den första ”önskningen” av sysselsättningsgrad har det visat sig att rätt många inte vill ha heltid. Så nästa arbete, när det hela kommit igång, blir att ta reda på om arbetsgivaren kan göra något för att förändra detta. Nästa avtalsperiod ska avtalet vara att heltid ska bli norm.

På beslutsärendena var det ett svar på vår/Margarethes motion om att ersätta ”tjänsteman” med ”tjänsteperson” samt att göra en översyn av språkbruket inom förvaltningarna. Beslutet blev att avslå förslaget om att ersätta ordet och att anse kravet på översyn besvarat eftersom det redan pågår.

Jag är förkyld och har varit tvungen att flyga (var på Gotland igår) så jag har i princip lock för öronen så jag hörde inte riktigt hur formuleringarna blev så jag meddelade att jag reserverade mig mot allt – för nu och för framtiden! En viss munterhet spred sig faktiskt i rummet….

Kram

Gudrun