Rapport från Medlemsmöte Simrishamn 20170817

  • Inläggskategori:Rapport

Medlemsmöte F! Österlen på Kafé Kagan 17 augusti 2017.

Närvarande: Karin N, Daniel Q, Matilda P, Pia, Charlotte E, Lisbeth H, Elisabeth, Ulf M, Ing-Marie J, Hanna D, Emma J, Tommy J, Fia P, Jacques Ö, Anna B, Kicki M, Anna B, Margarethe M, Gudrun S, Anna H.

1. Mötet öppnas

2. Gudrun S väljs till mötesordförande, Ulf M till sekreterare och Emma J till att justera dagens protokoll.

3. Dagordningen godkänns.

4. Det politiska läget:

Almedalen – F! bojkottade Almedalen detta året. Även kvinnojour, Rädda Barnen m fl följde exemplet. Nazisterna kommer enligt uppgift inte att få plats nästa år. Kampanjen med de rosa skorna genomfördes bl a i Simrishamn, Ystad och Sjöbo, budskapet har uppfattats som oklart. Kritik har rests i att F! bojkottade Almedalsfrågan men det har även väckt sympati för beslutet att utebli. Vi diskuterar för och emot beslutet att inte delta i Almedalsveckan. F! driver frågan om ett förbud för nazistiska organisationer.

Misstroendevotum – Hultqvist samarbetar med de partier som riktar misstroende mot honom i fördelningen av medel till försvaret.
Nu börjar KU titta på ärendet.

Försvarsuppgörelsen – Gudrun har skrivit en artikel i Expressen om hur F! står i denna fråga. Läs: http://www.expressen.se/debatt/ge-forsvaret-mindre-pengar-inte-mer-/

F! står för en unik ståndpunkt. Vi måste möta de globala hoten och inte satsa på territoriella försvar. F! vill eg inte rusta ner utan rusta om där vi civiliserar verksamheterna. Vi måste också möta de paranoida hoten som målas upp i politiska forum. Alla vi behöver rusta oss för detta i de politiska debatterna.

5. Information om hemtjänsten.

Hanna Dahl, allmänläkare jobbar med bl a hemsjukvården och redovisade för oss hur organisationen inom hemsjukvården behandlats. Beror på en omställning som gjorts. Kritik kommit från både läkare, sjuksköterskor och hemtjänstpersonal. Frågan har inte diskuterats på allvar i nämnden. Ny chef tillträder inom vård- och omsorg 18 augusti. Hanna redogjorde också för mötet om primärvården som var i Simrishamn. Hanna kommer att redogöra för utredningen på ett kommande möte.

I Simrishamn har det påbörjats ett projekt om palliativ vård på Österlen. Möte 6 september på Skeppet.

6. Den tudelade gymnasieskolan i Simrishamn.

Anna Hedar, lärare för nyanlända: De nyanlända finns på lärlingsgymnasiet = segregation. Varför är det så? Hur används integrationspengarna? Vilka är konsekvenserna av att de nyanlända endast går på ÖG? Nämnden tar inte i detta men höjer Nova till skyarna.

Det finns två dimensioner i detta: Varför är inte Nova delaktiga i integrationen och varför är det så stor skillnad mellan de två kommunala gymnasieskolorna? Fia och Karin gör en skrivelse till nämnden om detta. Vi vill lyfta frågan publikt och i politiken. Fia och Karin funderar och förbereder. Anna H gör ett underlag.

7. Inför den kommande valrörelsen.

F! befinner sig i ett nytt läge inför nästa års val eftersom vi är representerade i 13 kommuner och vi behöver visa hur och med vilka frågor vi arbetat och drivit. Nu ska det göras en inventering av de aktiviteter som F! initierat och deltagit i. Julia F är ansvarig samordnare för de skånska kommunerna, Kicki M är ansvarig för Simrishamn och kommer att kontakta alla förtroendevalda.

8. Kommande möten.

Onsdagen den 30 augusti kommer Anita Goldman att berätta om sitt författarskap. Plats Kafé Sjöbris 18 eller 19. Mer info kommer.

Studiecirkel i feminism på tisdagar i Tomelilla kulturhus. Ett tiotal tillfällen med start 12 el 19 september. Anmäl till Anna Broström.

27 augusti 14.00 har F! Skåne möte i Malmö om regional politik. Plats på Lokalen på Drottninggatan.

9. Övrig fråga.

Margarethe redogjorde för fråga hon ställt i socialnämnden om hur kommunen agerar när unga kvinnor (barn) kommer som gifta.

10. Nästa möte.

16 oktober. Lokal meddelas senare.

10. Mötet avslutas