Women’s equality party – på tvärs med patriarkal politik

  • Inläggskategori:Debatt

2017-05-18 | Gudrun Schyman  

Foto: Elisabeth Olsson Wallin

Redan tidigare har partiet presenterat sig i enstaka lokala val men det här blir det första på nationell nivå. Med drygt 65 000 medlemmar och registrerade supportrar finns en stark optimism och en intensiv aktivism”, skriver Gudrun Schyman, som ser flera skäl till att hålla ögonen på Women’s equality party (WEP) inför brittiska nyvalet den 8 juni.

Det blir nyval i Storbritannien den 8 juni. Premiärminister Theresa May har förklarat att anledningen till nyvalet är att hon vill ha ett starkare mandat och ett starkare stöd från väljarna i förhandlingarna om att ta Storbritannien ut ur EU. Det är förståeligt med tanke på att så många faktiskt inte ville lämna…

Nu kommer naturligtvis en hel del andra frågor att diskuteras i valrörelsen och det ska bli intressant att följa de svenska mediernas rapportering. Av det lilla jag har sett hittills saknas helt en rapportering om det relativt nya feministiska partiet Women’s equality party (WEP). 

Idén om ett politiskt parti presenterades första gången på en konferens 2015, den första partikongressen hölls i november 2016 (jag var där) och nu ställer man alltså upp i de nationella valen. Redan tidigare har partiet presenterat sig i enstaka lokala val men det här blir det första på nationell nivå. Med drygt 65 000 medlemmar och registrerade supportrar finns en stark optimism och en intensiv aktivism.

WEP:s valmanifest tar upp sju huvudkrav:

  • Lika lön och möjligheter i arbetslivet 
  • Lika ansvar i föräldraskapet och lika möjlighet att ge vård och omsorg Stopp för mäns våld mot kvinnor 
  • Jämlik representation i politik, näringsliv och industri
  • Utbildningssystem som ger samma möjligheter för alla barn 
  • Sjukvård och medicinsk forskning som tillförsäkrar rättvis fördelning av vård och omsorg
  • Lika behandling av kvinnor av och inom media 

Än så länge tar partiet inte ställning i frågor som går utanför partiets huvudfåra – to bring about equality for women for the benefit of everyone (”att skapa jämställdhet för kvinnor till förmån för alla”). Även om flyktingfrågan inte är en av de sju huvudfrågorna tar WEP upp immigrationen i ett särskilt avsnitt och kräver att kvinnors särskilt utsatta situation ska synliggöras och att immigrationssystemet måste möta kvinnors särskilda behov.

Partiet erbjuder samarbete med andra partier, med företag, publika organisationer och institutioner. Väl inne i parlamentet vill partiet prioritera att bygga en hållbar ”caring economy” (”omsorgsekonomi”) där huvudpunkterna är delad föräldraledighet, en generell välfärd med avgiftsfri barnomsorg, ekonomisk trygghet oavsett status och en trygg och långsiktig finansiering för arbetet med mäns våld mot kvinnor.

WEP är intressant på flera sätt. Det är ett parti som, precis som Feministiskt initiativ, vägrar att gå in i den polariserade politiska debatt som så många väljare vänder ryggen. Den debatt där anklagelserna mot andra partier får större utrymme än den egna politiken. WEP väljer inte en knuten näve utan föredrar, precis som Fi, en öppen hand. 

Dessutom försöker de samarbeta brett, långt utanför politiken, för att kraftsamla kring några huvudfrågor – representation, rättigheter och resurser – det som vi brukar benämna de tre R:n i den svenska debatten. De skapar snarare en plattform för handling än ett traditionellt politiskt parti. Kanske att jämföra med partibildningar som Podemos och den koalition som grekiska Syriza var från början, innan de blev parti.

Den stora skillnaden är att här ser vi en organisering utifrån feministisk grund, med kvinnors rättigheter och mänskliga rättigheter i fokus. Och kanske är det därför vi hört så lite om dem i svenska medier?

PS. Hela WE:s valmanifest finns att läsa här.

Gudrun Schyman är partiledare för Feministiskt initiativ och återkommande krönikör i Feministiskt perspektivtillsammans med Annika Hirvonen Falk (MP), Rossana Dinamarca (V) och Carina Ohlsson (S).