Rapport från SBN möte 12/4

Mycket välbehövlig information ang bl a hamnarnas status. 12 miljoner satsas för att komma till en slags nollpunkt, alltså att försöka åtgärda endast det allra värsta. Det såg verkligen riktigt illa ut det som visades under vattenytan och det är skrämmande att detta reparationsarbete inte sker förrän nu.

När det gäller hamnarnas framtid tog jag upp nödvändigheten av skaffa extra kompetens till tjänstepersonerna genom EU bidrag, vilket även hamnchefen höll med om. Inom samhällsbyggandet och även när det gäller miljöåtgärder finns nämligen stora möjligheter att få bidrag, men då krävs det att det finns tjänstepersoner med kompetensen att kunna söka och dessutom tiden till det.

 

Vi fick även en mycket gedigen konsultrapportering, men eftersom vi aldrig fått en sådan tidigare år är det omöjligt att veta om kostnaderna ökat eller minskat.

En kvalificerad gissning är att den ökat, mycket p g a av de över 200 projekt som nu finns, och en förvaltning som inte givits resurser i samma utsträckning som projekten kräver.

I flera fall är också konsulthjälp helt avgörande.

Inom gata park finns bara där nästan 100 projekt att ta tag i. En prioriteringslista kommer att sammanställas under våren.

 

Två ärenden när det gällde omfördelning av budget.

Projektet Åbackarna, där vi fått bidrag från Länsstyrelsen, kräver givetvis även ett kommunalt tillskott.

Inget konstigt med det, bara det att pengar föreslogs tas från potten parkmiljöer/grönområde för HELA kommunen.

Vårt förslag var att det ska tas från Sjöfartsstråket (ganska mycket satsas inne i Simrishamn, alla bor inte där). Samma linje när det gällde Västra rondellen, pengar dit från Sjöfartsstråket istället för potten som är till för HELA kommunen. Avslag efter votering och reservation från F!.

 

Även medborgarförslagen diskuterades, om ett bifall var ett tillräckligt svar eller om en bestämd tidsangivelse för genomförande vore att föredra.

Som det är nu med alla projekt är det omöjligt att sätta en tidsangivelse vilket (M) önskade.

Frågade givetvis om tidsangivelse funnits tidigare när moderaterna styrde, men fick tyvärr inget svar.

Med detta önskar jag och Staffan er alla en så bra Påsk som möjligt!

 

Vid pennan Ingmarie Jacobsen

Stäng meny