Rapport från Kommunstyrelsen 2017-02-16

  • Inläggskategori:Rapport

Idag travade Gudrun och jag återigen iväg på vårt månatliga möte med Kommunstyrelsen (KS)

Det fanns inte så många ärenden på bordet men en del var ändå rädda att mötet skulle leda till en bli extra lång eftermiddag då ärendet om IVL-projektet skulle komma upp och det fanns en del olika åsikter om detta. Vi är dock helt för att detta projekt blir av. Projektet handlar om att bygga en avloppsanläggning för att möta behovet av att kunna rena vattnet på bästa sätt och bland annat få bort alla läkemedelsrester. Detta är dessutom en anläggning som de finns anslag att forska på vilket också är mycket intressant för kommunen, det är ett enastående tillfälle att få hit innovativ forskning. Idag hade Gudrun och jag ännu eftermiddag i vårt rådhus med Kommunsstyrelsen. Det var inte en lång lista av Kommunen äger dock inte projektet det gör IVL men kommunen har redan och kommer vidare att investera i själva anläggningen. Investeringen som kommunen hittills gjort är köp av filter för drygt 8 miljoner, därutöver ska vi investera 20 miljoner ytterligare. Att separera läkemedelsrester på ankommet spillvatten i reningsverket för att kunna använda det igen skulle göra stor skillnad för kommunens VA försörjning för att inte tala om världens VA-försörjning.

Först fick vi info om bostadsmarknaden i vår kommun. Det har gjort en enkät som visar att det är stor efterfrågan på hyresrätter 1-3 rum och kök. Nu ska det även tas fram ett bostadsförsörjningsprogram. Fram till 2020 behövs 40 lgh per år. Hinder för byggandet är höga kostnader och överklagande av detaljplan där Simrishamn ligger på 5-6 plats i Sverige då det gäller detta. Det är projekterat c:a hundra hyresrätter de närmaste åren och 25 bostadsrätter men det täcker inte behoven. Det som behövs är mindre billiga lägenheter för unga och för studenter och billiga större lägenheter för nyanlända och för anpassade lägenheter för funktionsnedsatta.

Efter detta berättade Lars Persson, näringslivsutvecklare i kommunen om hur det står till med företagandet. Han gick igenom hur det ser ut i företagsregistret och vilka strukturer som finns i näringslivet i Simrishamn. Det finns t.ex. 635 företag i jordbruk vilket var lite överraskande! Företagstjänster har ökat mycket och det är en svag ökning i registrerade Handel och byggföretag. När vi jämför kultursektorn, det vill säga antalet kulturföretag per invånare så ligger vi på plats två! Stockholm har guldplatsen. Hotell och restaurang har föga förvånande så mycket som 147 företag registrerade men fisket har tyvärr minskat och där är bara 47 företagare i den branschen just nu. 28 % av företagen ägs av kvinnor i Simrishamn (rikssnitt 25 %) och vi ligger därmed på åttonde plats i landet då det gäller kvinnligt företagande. I kultursektorn är det nästan jämställt då 43 % drivs av kvinnor!

Då det gäller arbetslösheten så är den oförändrad, dock är fler långtidsarbetslösa men det är även fler nyanmälda platser, alltså företag som söker folk. Tyvärr beror det på kompetensbrist i företagen, de hittar helt enkelt inte personer med rätt kompetens och det här är ett problem i hela landet.

Diana Olsson vår kommundirektör berättade sedan om projektet ”Ystad som regional kärna” där även hela Österlen ingått. Syfte att stärka Ystad och sydöstra Skåne som regional kärna för att

En annan sak som kom upp var försäljningen av Druvan 8, en villa mitt i Simrishamn som tidigare hyst en del av socialförvaltningen, ungdomsgruppen. Vi undrade vad det skulle kosta att göra om huset till lägenheter i stället för att sälja och det blev en, inte helt vänlig, diskussion om detta där vi fick veta att så enkelt var det minsann inte. Vi ville ha återremittering av detta för att kolla ombyggnadskostnader men det fick vi inte igenom. Liberalerna stödde oss till viss del och påpekade att billigaste sättet att bygga bostäder är att bygga om befintliga bostäder.

Vår motion”, anropsstyrd kollektivtrafik” sågs som ett positivt inslag i den kommande infrastrukturplanen i kommunen men vi var inte nöjda med hur svaret lagts fram – vi tycker att det räcker med att motionen är besvarad, inte avslagen. Vi fick lära oss att semantiska frågor kan leda till adjungering av majoriteten som sedan meddelade att de ska ändras till att den nu ses som besvarad och inte avslagen. Ordförande förklarade skämtsamt att de gått med på detta då det var alla hjärtans dag igår och han därför vill vara snäll, ett skämt som i alla fall jag hade svårt att ta till mej.

Så kom vi då till IVL-projektet och det blev en del diskussioner, bland annat om ett tilläggsyrkande från majoriteten. Vi tycker ju att detta ska bli av så fort som möjligt och men diskussionen rörde slutkostnadskalkyl, blir det förseningar och om kostnaden blir mer än 20 miljoner kronor, var ska pengarna tas. Det försäkrades dock att det inte ska bli några förseningar men moderaterna var skeptiska och är oroliga för en kostnadsökning bland annat då det gäller personalkostnader. Det fanns även en oro över att VA-kollektivet, alltså de som har kommunalt vatten ska betala för forskningen och M yrkade på återremiss men fick inte med sig os andra i detta så nu kan IVL-projektet starta.

Eftermiddagen blev inte så lång som befarat och vi höll oss någorlunda pigga med hjälp av kaffe och Wienerlängd så hemfärden skedde utan fara och fortfarande med solen uppe.

Margarethe (vid datorn) och Gudrun