Rapport från Kommunfullmäktige 2017-01-30

  • Inläggskategori:Rapport

Året första kommunfullmäktige

tror jag kommer att gå till historien som årets kortaste. Start kl 18 och färdigt 18.25. Ingen diskussion om någonting. Då kan man tänka sig två skäl för det. Antingen har beredningsprocessen varit så gedigen att alla frågetecken och konflikter löst sig under resans gång eller så fanns det helt enkelt inget intressant att prata om. Det sista gällde här. Fast det fanns faktiskt en viktig punkt. Fia blev invald som ordinarie i BUN och Staffan som ersättare i SBN så nu är vår representation komplett igen.

Men innan dess, från kl 13 till kl 17 var det desto intressantare. Då hade varje nämnd/styrelse en redogörelse för hur man prioriterat i den budgetram som kommunfullmäktige beslutade om under hösten. Som ni säkert minns så lämnade Feministiskt initiativ in en egen budget, med betydligt vidare ramar (mer pengar i) än majoritetens. Nu fick vi höra hur nämnderna/förvaltningarna tänkte använda de pengar de fått. Efter frågor från F! fick vi också höra lite om konsekvenserna av de besparingar som majoritetens budget faktiskt innebar.

Kulturnämnden hade inte fått det de begärde i förra årets budgetberedning. Konsekvensen är att biblioteket inte kan utöka sina öppettider, trots att det finns skriande behov. Konsekvensen är också att BenkaDi inte kan ha öppet fler kvällar trots att det finns skriande behov. Lite återhållsamt beskrev nämndens ordförande verksamheten 2017 som just ”återhållsam”. Detta i en tid då kulturen behöver blomstra!

Socialnämnden hade också begärt betydligt mer pengar än vad de fått. Konsekvensen har blivit att större beslut, bl.a. samarbete med sjukvården, har skjutits framåt. Också övergången till heltid, som genomförs i projektform, har fått vila ett tag men ska nu igång igen. Personalökningar som skulle behövas får vänta.

I Barn- och Utbildningsnämnden hade en helt enig nämnd begärt runt 16 miljoner mer än de nu fått. Konsekvenserna är att problemet med en förskola med för stora grupper och för lite personal permanentas. Kvalitén sjunker och det är ingen vild gissning att det leder till sämre arbetsmiljö och i förlängningen till svårigheter att rekrytera personal. De minsta, barnen, får förstås betala mest!

Samhällsbyggnadsnämndens begäran om mer pengar till planavdelning avslogs också av majoriteten. Vi/F! hade det med i vår budget. Nu har samma majoritet som inte ville ge mer pengar i budgeten då ändå beslutat att ge 300 000 extra till just detta. Några månader efteråt. Sent ska syndaren vakna….

Allt det här – för lite öppettider på biblioteket och på BenkaDí, reformer skjutna på framtiden inom socialtjänsten, fortsatta problem med gruppstorlekarna på förskolan och försenade planarbeten – är alltså konsekvenser av den budget som en majoritet röstade fram i höstas. Vi som hade en annan syn på hur pengarna skulle användas behöver tala om det för våra väljare, både gamla och nytillkomna. Alltså – sprid budskapet!

Gudrun Schyman Feministiskt initiativ