Rapport från Kommunfullmäktige 2016-11-28

  • Inläggskategori:Rapport

Måndagens möte med kommunfullmäktiges i Simrishamn bjöd på torftig politisk debatt men generös jultallrik.

Jag/vi/F! hade frågat Barn- och utbildningsnämndens ordförande om när de skulle inför genderbudgeting (=visa hur verksamheternas pengar fördelas uppdelat på kön) och svaret han levererade visade på en bristande kunskap som faktiskt förvånade. Han läste högt ur skollagens paragrafer som föreskriver att resurser ska fördelas utifrån varje elevs behov så genderbudgeting var det inte tal om. Det var uppenbart att han missuppfattat hela idén. Genderbudgeting handlar om att synliggöra hur pengarna fördelas på gruppen pojkar/män och gruppen flickor/kvinnor och sedan analysera hur/om det förekommer snedfördelning. Gör det det så kan det finnas anledning att diskutera om verkligen varje elevs behov tillgodoses. Visar det sig t.ex. att det är mest flickor som tar del av Kulturskolans utbud så finns det anledning att fundera över hur pojkar ska göra det också. Visar det sig att idrotten inom ramen för skolan mest går till pojkars aktiviteter så finns det anledning att fråga sig hur flickor får sina behov tillfredsställda. Osv. Så det är bara för våra representanter att envist lyfta frågan i nämnden.

Vi fick också svar på en motion där vi efterlyste en övergripande plan för tillgängligheten i kommunen. Den avslogs med den märkliga motiveringen att det var svårt att veta vad en sådan plan skulle innehålla och att arbetet med det i så fall skulle drunkna i allt annat arbete som ändå görs???? Vi ville förstås att motionen skulle bifallas och visade fram en utmärkt plan som den betydligt mindre kommunen Kävlinge gjort. Goda exempel är alltid bra! Vi refererade också till den ”ranking” som görs av kommunerna och där Simrishamn tappat i poäng i förhållande till föregående år. Men inget av detta imponerade på den massiva majoritet som alltså beslutade att avslå motionen. Vi efterlyste en argumentation från de partier som inte ville göra planen men svaret var, trist att säga, som vanligt, dvs. kompakt tystnad.

Denna tystnad, dvs att andra fullmäktigeledamöter än kommunalrådet och oppositionsrådet och Krister Akej talar, är svår att bryta. Men under den interpellationsdebatt som var följden av att Margarethe interpellerat om tryggheten i skolan (detaljerat men svepande besvarad av BUN:s ordförande) tog en moderat ledamot ordet för att dels lovprisa det goda partiöverskridande samarbetet i BUN men också för att kritisera F! för att vi hade en viss rotation på våra ledamöter där. Ett mycket märkligt inlägg (som ordförande borde ha stoppat!) där den moderata ledamöten i princip menade att det faktum att vi bytt ledamöter i nämnden faktiskt försvårade nämndens långsiktiga arbete och att, om vi inte hade gjort det, så skulle de här frågorna inte behöva diskuteras i fullmäktige alls. Inlägget visar på en förskräckande demokratisyn. Fullmäktige är den ända folkvalda församlingen och det är här medborgarna kan följa debatten, inte i nämnderna. Dessutom
– är det någonstans en skulle vilja se MER rotation så är det i de andra partierna!

Nu blir det inget mer fullmäktige detta år så det är läge att önska GOD JUL och GOTT NYTT ÅR! till trogna läsare.

Vid tangenterna

Gudrun Schyman

PS
Vi har ett sista medlemsmöte för året onsdagen den 14 december kl 19 på café KAGAN i Simrishamn. Skriv in det redan nu och ta med några intresserade bland dina vänner!