Motion till Simrishamns Kommunfullmäktige angående plast, plastpåsar och nedskräpning i natur och hav, 2016-11-17

PLAST, PLASTPÅSAR OCH NEDSKRÄPNING I NATUR OCH HAV.

Simrishamn bör, som varande en kustkommun med marina vårdambitioner, sätta fokus på plast och nedskräpning i havet.

Det tar fyrahundra år för en plastpåse att brytas ner i naturen. Plast är en fossil petroleumprodukt som redan i tillverkningsskedet påverkar klimatet negativt.

Plastrester som blir mikroplaster orsakar sedan stor skada i havet, i vattendrag, för djur och natur och i slutändan för människan.

Vi anser att Simrishamns kommun, i ett första steg, ska statuera exempel i Sverige genom att förbjuda plastpåsar. Precis som många länder och regioner i världen redan gör. De beslutar om förbud mot försäljning och import av plastpåsar. I ett andra steg kan Simrishamn gå i täten för att kraftigt begränsa användandet av engångsprodukter av plast, plastförpackningar och ensilageplast.

Vi anser vidare att Simrishamns kommun ska arbeta för att höja medvetandegraden om plastens skadeverkningar hos medborgare genom upplysning och informationskampanjer.

Yrkande:
att Simrishamns kommun utreder möjligheterna att införa ett lokalt förbud mot användningen av plastpåsar
att Simrishamns kommun gör en plan för en framtida begränsning av engångsprodukter av plast, plastförpackningar och ensilageplast.

F! Österlen motion om förbud mot plast i hav och natur

Simrishamn den 17 november 2016

Gudrun Schyman Feministiskt Initiativ Österlen

orgai