F! Österlens svar på Christer Akej i YA den 10/11, om vår budget

YA den 10 november skriver Christer Akej att höjda skatter drabbar alla. Detta som en invändning mot Feministiskt initiativs budgetförslag. Det är naturligtvis riktigt att en höjning av kommunalskatten på 60 öre, som vi föreslog, skulle gälla alla. För en genomsnittlig inkomsttagare i kommunen skulle det innebära runt hundra kronor mer i skatt varje månad. Akej räknar hushåll och får det då till mer. Sedan lägger han för säkerhets skull till ett annat partis (V:s) föreslagna skattehöjning i Region Skåne och då blir det förstås ännu mer. Ett minst sagt märkligt sätt att räkna. Det verkar som att det undgått Christer Akej att vi både är självständiga individer och självständiga partier i vårt samhälle.

Det tycks också ha undgått Akej att även sänkt skatt drabbar alla i samhället. Fast det drabbar förstås olika. De som särskilt drabbas är de vars samhälleliga service stadigt försämras samtidigt som man inte har råd att kompensera sig med privata lösningar. Det är i högsta grad personer med mindre inkomster som drabbas mest. Kvinnor är i majoritet bland de som tjänar minst.

Moderaternas tes är att skatt är stöld. Vår utgångspunkt är att skatt är ett sätt att se till att alla kan få samma service och sociala trygghet, oavsett hur mycket som finns i portmonnä eller plånbok. Det handlar alltså om att bra förskola, skola, vård och omsorg, kultur och bostad ska kunna erbjudas till alla och att vi ska hjälpas åt med finansieringen. Det är enkelt. Det heter solidaritet.

Akej påpekar att skatterna sänktes rejält under Alliansregeingen. Det han inte skriver är att konsekvensen blev att servicenivån i välfärden och tryggheten i socialförsäkringarna också sänktes rejält. Många kompenserar detta med privata tjänster och privata försäkringar men för alla finns inte den möjligheten. Försämringarna syns också på välfärdens arbetsplatser, något som samtliga fackförbund påtalade i en gemensam skrivelse vid MBL-förhandlingarna . De varnade för personalflykt och dränering av kompetens. Moderaternas svar var att ”så säger de alltid, det är snarast tradition” och så kom man med ett förslag på besparingar i verksamheterna på totalt 9 miljarder!

De ideologiska skygglapparna blir rent pinsamma när Akej fortsätter med att klaga över kommande skatter på transporter, avfallsförbränning och flyg. Ingen borde vara okunnig om bristen på hållbarhet i vårt sätt att leva. Senaste siffrorna visar att vi i Sverige lever som om vi har 4,2 jordklot till vårt förfogande. Vi har 1! Vi måste ställa om både produktion och konsumtion och det är bråttom. Den omställningen kommer att beröra oss alla men det är inget som ”drabbar” oss, som Akej skriver. Det är vår möjlighet. Det som drabbar oss annars är något mycket värre.

Gudrun Schyman Partiledare Feministiskt initiativ – här från F! – budgetarbetet lokalt Österlen

gudrun

 

Stäng meny