F! väljer att satsa brett på jämställdhet, kultur, välfärd och hållbarhet.

  • Inläggskategori:Debatt

Hur resonerar ni?

I förra veckans Ystads Allehanda kunde vi läsa om att majoriteten och oppositionspartierna presenterat sina förslag till Budget för kommande år. Majoritetens förslag bygger på förra årets budget plus ett procentuellt påslag för bl.a. lönekostnader. Inga besparingar alltså men heller inga större påslag.  Moderaterna lägger ett ”effektiviseringskrav på 9 miljoner generellt”, dvs. man vill använda osthyvel över samtliga förvaltningar. SD har kopierat majoritetens budget och plussar på 500 000 extra för ”lite lyx i tillvaron någon gång i månaden” på kommunens äldreboenden.

Problemet är att inget av partierna redogör för vilka konsekvenser deras förslag får i verkligheten, i människors vardag. Ingen kan vara ovetande om att vi har en hel del problem i kommunen. Varje förvaltning har under budgetprocessen påtalat behovet av mer pengarför att sköta sina arbetsuppgifter med den kvalitet som krävs.

Majoritetens förslag är MBL-förhandlat och i protokollen står det att läsa att ”samtliga fackliga organisationer ser med oro på kompetensflykt och svårigheter vid nyrekrytering” och vidare att ”de fackliga organisationerna ser svårigheter att nå upp till alla mål med de presenterade ramförslagen och är oeniga.” Samtliga sju fackförbund riktar alltså stark kritik mot majoritetens budget och varnar för flykt från arbetsplatserna! Det finns också varningar om pågående personalbrist. Trots detta avvisar majoriteten merparten av nämndernas begäran om mer pengar. Hur de politiska prioriteringarna har gjorts framgick inte.

Dialogen med medborgarna är en central uppgift för oss som är förtroendevalda. Därför är det ett problem när de politiska intentionerna förblir höljda i dunkel. Vi efterlyser en betydligt större öppenhet kring budgetprocessen.

Vårt budgetförslag bygger på en budget i balans. Vi förstärker kommunens budget med 23 040 000 kronor genom en skattehöjning på 60 öre. Tillskottet innebär dels att vi kan tillgodose de förstärkningar som flera förvaltningar bett om, dels att vi kan göra nya nödvändiga framtidssatsningar som stärker kommunens attraktivitet. Skattehöjningen motsvarar drygt 100 kronor i månaden för en medianinkomsttagare i kommunen. Vi är övertygade om att flertalet invånare är beredda att satsa en hundralapp i utbyte mot en förbättrad kommunal service, bättre skola, ökad välfärd, en jämställd och hållbar utveckling och fortsatta satsningar på kulturen!

Specifika satsningar är bl.a.

  • Personal för långsiktigt strategiskt arbete för att nå målen om jämställdhet och frihet från alla former av diskriminering
  • Resurser för att nå miljömålen
  • Återgång till städning i kommunal regi
  • Personalförstärkning på Bènka Di, på museet och på biblioteket
  • Planering för ett framtida förenings- och kulturhus i centrala Simrishamn
  • Mer personal till förskolan och skolan, extra resurs för tidiga insatser, utbildningsassistenter för nyanlända, specialpedagog för unga med behov av särskilt stöd,
  • SFI till Simrishamn för att underlätta integration
  • Fältassistent för arbete med ungdomar kvällstid, i tätt samarbete med Bènka Di
  • 6-timmarsdag med bibehållen lön inom vård- och omsorgsverksamheten, för att personalen ska orka och för att göra kommunen till en attraktiv arbetsgivare.

Vi väljer att satsa brett på jämställdhet, kultur, välfärd och hållbarhet. Vi tror det ger förutsättningar för att allt fler både vill stanna kvar, flytta hit och komma tillbaka.

Budgeten tas slutgiltigt på kommunfullmäktige den 31 oktober. Vi hoppas många kommer och lyssnar!

Gudrun Schyman och Margarethe Müntzing, KF-ledamöter för Feministiskt initiativ