Förebygg trakasserier redan i förskolan

  • Inläggskategori:Debatt

Sexuella övergrepp. Många flickor har någon gång eller många gånger blivit utsatta för tafsningar, verbala kränkningar och sexuella övergrepp under sin skoltid. Kommunerna måste göra mer för att det här ska få ett slut. Utbilda personal i normkritik, budgetera för en barnombudsperson och börja förebygg sexuella trakasserier redan i förskolan.


fikvinnor
Margarethe Müntzing & Gudrun Schyman , Feministiskt initiativ

När media även gav röst åt de utsatta flickorna/kvinnornas så blev det ingen rolig läsning. Många flickor har någon gång eller många gånger blivit utsatta för tafsningar, verbala kränkningar och sexuella övergrepp under sin skoltid, av andra elever men även av vuxna män på skolan.

Många flickor/kvinnor vittnar även om det dubbla övergreppet; vuxna som tittar bort, bagatelliserar eller skuldbelägger flickorna själva eller vuxna som inte tror på flickorna.

Även pojkar, som avviker från ”grabbnormen”, blir utsatta för grova kränkningar, ofta utanför vuxnas öron. Vi vet även att det finns vuxna i skolan som ger komplimanger till flickor för deras sexighet eller kränker på annat sätt.

Fysiska kränkningar, till exempel en klapp på stjärten, förekommer också. Ofta kommer de vuxna undan med detta då skolchefer inte vet hur de ska hantera situationen. Signalen från rättsväsende har ju dessutom varit att skuldbelägga den utsatta; vi har ju mer än en gång hört skolpersonal sucka över hur flickorna klär sig och hur pojkarna upplever detta, pojkar som underförstått inte kan hejda sina begär.

Detta måste omedelbart få ett slut! Skolan ska vara en trygg plats för alla och att som nu bara släcka bränder, med mobbningplaner och insatser från elevhälsan, är långt ifrån tillräckligt. En ändrad syn på vad våld är och hur det skapas måste till. Att arbeta normkritiskt är grunden för hur vi stödjer pojkars och flickors syn på sig själva och sin egen förmåga i framtiden. Skolan behöver benämna våldet som våld och inte som ”konflikter” eller ”kränkningar” eller ”mobbning”.

Det måste råda nolltolerans mot våld i skolan, även mellan pojkar. Vi i F! har en plan för att motverka våld, kränkningar och sexuella trakasserier bland våra medborgare och det handlar om att börja med arbetet mot detta tidigt, redan i förskolan.

Vi menar att kommunerna måste tillföra pengar för fortbildning av personal och ledare i skola och förskola när det gäller det normkritiskt arbetet. Detta för att säkerställa barns och ungdomars trygghet i vardagen. Pojkar socialiseras in i negativa maskulinitetsnormer där synen på flickor och kvinnor som mindre värda ingår.

Tillsätt en tjänst i varje kommun, en trygghetssamordnare, som ska ha i uppdrag att arbeta mot sexuellt ofredande och för en långsiktig attitydförändring när det gäller jämställdhet. Skolan och förskolan ska hålla nolltolerans mot våld och kränkningar och frågan ska vara ständigt aktuell i värdegrundsarbetet.

En barnombudsperson som säkerställer att barnperspektivet garanteras i all kommunal verksamhet ska det också budgeteras för. En personaltät elevhälsa där personalen har genuskompetens och möjlighet att arbeta förebyggande ska vara en självklarhet.

Sexuella trakasserier slutar inte för att festivalerna är över, kränkningarna fortsätter som de alltid gjort i barnens och de ungas, särskilt flickornas, skolvardag. Nu är det hög tid att sätta stopp för det.

  • Margarethe Müntzing, fullmäktigeledamot (F!) Simrishamn
  • Gudrun Schyman, partiledare F!

Läs artikeln i Dagens Samhälle

Läs även artikel i YA

img_0180