Rapport från Samhällsbyggnadsnämnden 2016-08-25

  • Inläggskategori:Rapport

Denna dagen kommer att gå till historien eftersom det mig veterligt är första gången Feministiskt initiativ tillsammans med (m) skrev ett gemensamt yrkande.
Detta yrkande handlade om det omdiskuterade Sjöfartsstråket där del ett (toppenbra) nu är avslutad och del två ska beslutas politiskt innan det ska förverkligas.

Både Fi och (m) ansåg att förslaget som majoriteten fastnat för känns lite konstigt eftersom det hoppar över hamnplan upp mot Marint Centrum( enligt förslaget skulle detta område enbart få en enkel uppfräschning)
Fi och (m) önskade att fokus på Tobisviks området och dess camping byttes ut mot hamnplan till Marint Centrum och därefter fortsätta vid seglarpaviljongen så att stråket hänger ihop från början.
Dessutom framgår detta klart o tydligt i den Handelsutredning som nyligen gjorts,samt att ett prioriterat mål är att utveckla hamnen.
Ett plus även för turistbyrån som ligger lite avigt till och som med vårt yrkande fått ett uppsving.
Så blev det nu inte.

Det positiva var ändå att en diskussion som ledde till ett samarbete i detta ärende om än av det något ovanliga slaget!

Strax därefter hade Fi ett yrkande när det gällde samråden som är lagstadgade.
Vi ser det som en självklarhet att Könsuppdelad statistik ska användas för att på så sätt säkerställa att fler får sin röst hörd,även en presentation till nämnden om det som gjorts/kommer att göras/behövs göras är till stor hjälp innan beslut fattas.
Alltså inga konstigheter alls,dessutom finns ju beslut från Kommunfullmäktige att så ska ske…
Detta borde ju vara en självklarhet i en framtidskommun som Simrishamn ju verkligen är.

Ack nej,det önskades verkligen inte.
En intressant iakttagelse var att (m) sa inget,de missade sin chans denna gång …
Det var ett väldigt otydligt svar som ordföranden fick så det fick bli ett nytt försök och det var då som socialdemokraterna unisont och med sina klara och ljudliga stämmor sa NEJ till vårt yrkande tidsandans med sina allierade.
Det partiet som har regeringsmakten tillsammans med MP och som dessutom är noga med att regeringen är feministisk önskar absolut inget sådant i Simrishamn….jag får det inte att gå ihop.

Att kommunen även ska arbeta fram en ny jämställdhetsplan som en tjänsteperson ska ansvara för lär ju bli svårt i samhällsbyggnadsnämnden där inga ledamöter önskar detta förutom Feministiskt initiativ,än så länge är bäst att påpeka.

Klart slut från Feministiskt initiativs ledamot i samhällsbyggnadsnämnden Simrishamn

Ingmarie Jacobsen

ingmarie