Rapport från Kommunfullmäktige 2016-05-31

Och så var det kommunfullmäktige igen. Till skillnad från förra mötet, då vi tyvärr bara var två F!or närvarande så var vi full skara; undertecknad, Staffan, Jaques och så Gudrun och tur var ju det med tanke på de ärenden som skulle avhandlas. Vi hade lagt tre motioner och var alla laddade för att ge oss upp i talarstolen för att svara för dem och dessutom var vi spända på vad som skulle hända med revisionens milda sågning av framförallt Samhällsbyggnadsnämnden.

Armand Krajnc hade inbjudits för andra gången för att besvara lite frågor flera av oss (F! och M) haft om hur de 250 00 som Open House Österlen fått, kommit vår kommuns unga till glädje. Armand dök inte upp denna gång heller men Pia Ingvarsson (S) som träffat honom i sportande sammanhang berättade att han sagt att de varit och pratat på gymnasiet men hon visste ingenting mer om i vilken omfattning resultatet. Jag gick upp och berättade att de inte fanns något samarbete med vare sig Benka di eller Ungdomens hus i Ystad (trots att det står på Open House hemsida) och uppmuntrade till kontakt från deras sida då Benka di har blivit överfullt av främst pojkar i gymnasieåldern, en grupp där flertalet säkert skulle kunna ha kul hos Open House i Ystad.

Rätt snart efter detta kom frågan om ansvarsfrihet upp och det utbröt en livlig diskussion. Vår Staffan Olzon gick upp och sa att vi skulle kunna gå med på att bevilja Samhällsbyggnadsnämnden anvarsfrihet men med anmärkning. Att de ska tas i örat är av många skäl är det minsta vi kan begära. Jag gör det lätt för mig här och citerar Ystad Allehanda som beskrev händelseutvecklingen bra:

”Det var när Gudrun Schyman (FI) krävde votering som den stora förvirringen utbröt. Eftersom de fullmäktigeledamöter som sitter i samhällsbyggnadsnämnden är jäviga ägnades först en god stund åt att upprätta en röstlängd där ersättare fick tjänstgöra. Mitt i denna procedur begärde Moderaterna ajournering. De nekades dock eftersom man inte kan ajourneras mitt i en votering. Då kom någon på att Gudrun Schyman också är jävig, såsom livspartner till Jaques Öhlund som sitter i samhällsbyggnadsnämnden. Plötsligt fanns alltså ingen giltig begäran om votering.

– Då har vi ingen votering. Då kan vi ju ha vår ajournering, tyckte Anders Johnsson (M) och fick som han ville.

När mötet återupptogs ropade en ojävig Margarethe Müntzing (F!) votering innan ordförande Håkan Erlandsson hunnit läsa upp hela beslutsförslaget och hon uppmanades att låta ordförande tala till punkt. När ordförande, om än något otydligt, läst upp förslaget satt F!:s ledamöter förvånat stumma och hann inte kräva sin votering innan klubban föll. Snuvade på sin votering reserverade de sig mot beslutet att inte dela ut någon anmärkning.

När det gäller kommunstyrelsen blev resultatet det samma.
– Det är inte bra att samma personer sitter på samma stolar år efter år. Det blir en personunion som är kontraproduktiv och destruktiv, menade Gudrun Schyman och manade alla partier att fundera över om det verkligen är bra med en maktkoncentration till ett fåtal män.”

(YA 1/6-16)
Även kommunstyrelsen slapp undan anmärkning och när vi begärde votering (denna gång hann vi) så var det ju bara vi som tyckte de skulle ha en anmärkning. Om moderaterna hade tyckt som vi så hade även SD gjort det eftersom de alltid stödjer moderaterna och då kanske vi fått som vi velat eftersom det var manfall i leden. Jag frågade M under ett socialnämndsmöte, där jag märkte att de gärna hade med SD på sina yrkanden om de inte hade problem med detta. ”Nej, varför då” fick jag till svar av M-ledamoten. Ja, var och en leker med vem de vill, vi är dock lite mer selektiva i våra val av kompisar i politiken.

En del ärenden senare, som klubbades utan större åthävor, kom då våra motioner upp på dagordningen: Först ut var motionen om medverkan i nätverk mot rasism och diskriminering. Kommunstyrelsen hade godkänt svaret som var ett lite luddigt ”vi ska ge i uppdrag att titta på detta” och jag gick upp och sa samma sak som jag sagt i KS, varför tveka, det är väl bara att gå med! Sedan kom motionen angående. bostäder för nyligen anlända, det måste byggas och det måste inventeras vad som finns! Vi vill ju att alla som vill ska ha möjlighet att bo i Simrishamn, vare sig de är från Grythyttan, Boden, Kobane eller Daar el Salam. Eftersom det var ett tag sedan motionen lämnades in så blev svaret ungefär ”Det är på gång, mycket har redan gjorts i frågan och det ska byggas!” Tack för detta men vi följer upp och bevakar, som vanligt. Den sista motionen från oss handlade om stärkt jämställdhetsarbete med inriktning mot pojkar, män och maskulinitetsfrågor. Det finns en hög med pengar för detta att söka från SKL (Sveriges kommuner och landsting) men kommunalrådet Karl-Erik Olsson tyckte att Simrishamn redan jobbar så intensivt med jämställdhetsfrågor att de här frågorna, enligt honom, så klart inkluderas så någon vidare satsning var inte nödvändig. Jag tänker tro att frågan om maskulinitetsnormers påverkan när det gäller jämställdhet och mäns frånvaro nu och i historien när det gäller arbete mot våld finns naturligt i arbetsplatsernas jämställdhetstänkande är rätt så verklighetsfrånvänt. Om vi inte har fokus på detta så reflekteras det inte! Så enkelt är det. Att sedan dessutom skylla på att pengarna som kan sökas är bara för året ut (2015-2016) och därför är för sent för att delta i satsningen kändes bara som ytterligare ett skäl att komma undan frågan. Jag blev så irriterad på handhavandet av vår motion, som blev avslagen som ni förstår, så jag gick hem och skrev en insändare till YA, vilken jag hoppas de tar in pronto.

Till slut klubbades det braiga Hälso och Sjukvårdsavtalet igenom, vilket kommer drastiskt öka sammarbetet mellan de olika aktörerna runt den sjuka personen och öka möjligheten för hen att slippa onödiga inläggningar på sjukhus, så var vi rätt så slut allihopa och glada att få släntra hem i den ljuva vårkvällen. Som kuriosa kan jag berätta att en klubbning gladde mej och Daniel Quartey (F!) lite extra –ekobyn, där jag bor i egenbyggt hus och Daniel hyr men vill bygga, får nu officiellt lov att köpa mer mark för 8-10 hus och kanske ett café!

Vid ”pennan” // Margarethe Müntzing

På mötet Simrishamns kommungrupp
Anna-Helena Hanson
Daniel Quartey
Gudrun Schyman
Torun Ström
Ingmarie Jacobsen
Jacques Öhlund
Margarethe Müntzing
Maria Elena Bergman
Matilda Pyk
Staffan Olzon
Ulf Mårtensson

Stäng meny