Rapport från Kommunstyrelsen 2016-05-19

  • Inläggskategori:Rapport

Så var det dags för KS igen och jag tog denna gång på mitt rödaste läppstift för att ta Gudruns plats vid mittenbordet. När hon är på KS är jag ersättare får jag sitta vid borden utmed väggen.

Mötet startade med en del informativa ärenden där tjänstepersoner gick upp i podiet och berättade om sina arbeten. Mest imponerade Sylvia Carlsdotter som berättade om det ambitiösa sommarprojekt, med stöd av statliga pengar, som hon initierat. Hanna Thorstensson, en av Sveriges mest begåvade orientaliska dansare och en lysande pedagog, ska vara projektledare för sommarverksamheten. Programmet, som vänder sig till alla barn men med extra hopp om att de nyanlända barnen ska nappa, kommer ha fokus kultur. Det blir dans, teater, cirkus och musik. Det finns även att samarbete med Benka di (ungdomens hus) så att de större barnen över tolv år, kan fortsätta direkt till deras sommarverksamhet. De kommer ha öppet samma dagar som KPC (kulturpedagogiskt centrum)- KPC kommer ha sin ”sommarskola” öppen 4 timmar om dagen, alla vardagar under 8 veckor. Fantastiskt ambitiöst, även med tanke på att de inte vet om det kommer 4o eller 140 barn!

Sofie Bredahl berättade om Destinationsutvecklingens strategiska plattform som nu är klar och som förhoppningsvis kan locka en hel del turister (satsning sker mot Danmark, Tyskland och Nederländerna i första hand) och i förlängningen kan få folk att flytta till SÖSK-regionen.

I Gärsnäs har Street art Österlen, i samarbete med en konstnär, målat vattentornet. Eftersom bara halva tornet blev färdigställt under förra sommaren då vädret hindrade konstnären att fullfölja så ansöker föreningen om ytterligare 93000 kr för att kunna ta hit konstnären Claudia Walde så hon kan göra klart sitt verk. Eftersom Va – enheten tycker att målningen inkräktar på möjligheten till underhåll på tornet så menar samhällsbyggnadsförvaltningen att ansökan inte ska beviljas. Jag hade synpunkter på detta i mina ögon konstiga resonemang (först bidra, men sedan plötsligt ändra synen) och menade att den begärda summan ska betalas ut då kommunen en gång godkänt målningen i o och med beviljat bygglov och bidrag. Om inte hela summan kunde beviljas så åtminstone halva eftersom halva konstverket är färdigställt. Karl – Erik Olsson, (s) kommunalråd, undrade hur jag hade tänkt att det skulle finansieras, en fråga han aldrig ställt till någon annan som vill bifalla ett pengaansökan. Jag fann mig snabbt och sa att eftersom jag förstått att kommunstyrelsens majoritet inte skulle bifalla mitt yrkande så var väl den frågan i nuläget irrelevant. Olsson anmärkte även på att jag hade synpunkter på tjänsteskrivelsen om detta.

Ett medborgarförslag om ökat motionsspår och byggande av utegym i Bäckhalladalen blev glädjande nog antagen för vidare utredning. Jag undrade då hur kommunen förhåller sig till frivilligkrafter då kommunen bygger något, förslagsställaren hade skrivit i sitt medborgarförslag att han och hans kompisar gärna ställer upp och hjälper till med bygget av utegym. Jag fick till svar att frågan kunde ställts till en tjänsteman tidigare och på min upprepade fråga om det finns en policy fick jag bara ett kort nej.

Då vi kom till vår motion om att vi bör medverka i ett nätverk mot rasism och diskriminering som SKL tagit initiativ till så hade jag tänkt säga något om svaret där det står ”uppdra åt kommunen att utreda möjligheten att ingå i nätverket….” (det är väl bara att gå med, varför behöver det utredas?) men eftersom luften gått ur mej av alla rynkade pannor jag mött i mina inlägg så hoppade jag över det, jag kände att det var bra ändå att en av våra motioner ändå mottagits positivt i någon mån.
När det gällde vår andra motion om att kommunen aktivt bör medverka i SKLs satsning om stärkt jämställdhetsarbete med inriktning mot pojkar, män och maskulinitetsfrågor så hade jag en del frågor. I svaret sägs att detta redan görs inom ramen för det jämställdhetsarbete som sker utifrån jämställdhetsplan och CEMR-deklarationen. Hur då undrade jag, det står inte i skrivelsen, och fick då veta (återigen) att detta var en tjänsteskrivelse, underförstått – den får inte ifrågasättas. I svaret på vår motion står även att stöd och verktyg kommer att inkluderas då det gäller att samtal om ”svåra ämnen” (skrivelsens apostrof) och jag frågade om någon hade en aning om vad dessa ”svåra ämnen” kopplat till maskulinitetsfrågor handlade om och varför det ska vara så svårt att se att hur mycket vi i kommunen än arbetar med jämställdhet så kommer frågan om mäns deltagande och frågan om maskulinitetsideal sällan eller aldrig upp på bordet, det finns forskning på det. Ingen svarade på detta, hade kanske inga svar heller, svårt att svara på frågor om vi inte vill se att de finns.

Frågan om löneväxling till pensionssparande som endast gynnar de över 40000 kr i månadsinkomst (antagligen främst män?) klubbades så snabbt igenom att jag inte hann begära ordet och orkade sedan inte bråka om detta. Vänsterpartisten, som jag hade gruppmöte med innan, menade att eftersom alla fackförbund sagt ja till detta var det kanske inte så mycket att orda om men jag tyckte nog att det måste sägas något om detta. Var är satsningarna på kvinnors möjlighet till en anständig pension?

Flera besluts tog där politiker anmält jäv, de satt dock kvar i rummet under besluten. Till slut kom ett beslutsförslag om köp av mark för ekoby Baskemöllas ekonomiska förening, där jag anmält jäv, men då anmodades jag att gå ut. Det gäller i sådana lägen att inte vara konspiratoriskt lagd…

Innan vårt ordinarie KS-möte började röstade vi om alla de förslag, efter en del diskussion om formuleringar, möjligheter att påverka och inte minst, möjligheter att mäta resultat som kommit in om kommunstyrelsens fokusområden 2017.

Till slut togs beslut om följande:
1. Beslut om utveckling av WiFi och fiberutbyggnad.
2. Att bygga 30 – 40 nya lägenheter/år, även små.
3. Öka transparens, delaktighet och öppenhet mot medborgare och politiker.
4. Fortsatt arbete med att tydliggöra roller mellan politiker och tjänstemän.
5. Beakta möjlighet för all verksamhet i kommunen att samverka med andra kommuner där det är möjligt.
Som vanligt påminns vi om att det gäller att dra in andan, plocka fram sin tålmodighet och inte darra på manschetten när vi deltar i KS och KF.

 

Vid datorn /
Margarethe Müntzing

Margarethe_Müntzing-c_Foto_Paul_Ström

F! Österlen och F! Skåne