Motion angående stärkt jämställdhetsarbete med inriktning mot pojkar, män och maskulinitetsfrågor, 2015-12-29

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har (oktober 2015) tecknat en överenskommelse om att stärka jämställdhetsarbetets inriktning mot pojkar, män och maskulinitetsfrågor i kommuner, landsting och regioner.

Bakgrunden är att utvecklingen mot jämställdhet i hög grad har drivits av kvinnor och till stor del bestått av kvinnors inträde på traditionellt manliga arenor. För att förverkliga målet om ett jämställt samhället måste också män och pojkar involveras mer. SKL:s ordförande Lena Micko betonar att kommuner, landsting och regioner behöver rekrytera fler män för att klara bemanningen i skola, vård och omsorg.

Överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) innebär en satsning som omfattar 10 750 000 kronor under perioden 2015-2016. Satsningen fokuserar på följande områden:
• medvetenhet om maskulinitetsnormer och deras betydelse för utvecklingen mot jämställdhet bland anställda i kommuner, landsting och regioner,
• män och pojkar i kvinnodominerade utbildningar och yrken,
• mäns och pojkars ansvar för obetalt hem- och omsorgsarbete,
• medvetenhet och omsorg bland män och pojkar om egen och andras hälsa, inklusive sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter,
• mäns och pojkars delaktighet i organiserat jämställdhetsarbete, inklusive våldsförebyggande arbete.


Yrkande:

Att Simrishamns kommun ansöker om aktiv medverkar i satsningen.
Simrishamn den 29 december 2015

Gudrun Schyman
Feministiskt initiativ
Simrishamn

Läs motionen i pdf-format här.