Rapport från Samhällsbyggnadsnämnden 2015-12-18

  • Inläggskategori:Rapport

Information om bl a Sjöfartsstråket när det gäller Gustavs Strand där en anmälan om ”svartbygge” inkommit. Arbetet kommer att fortskrida.

IVL projektet om morgondagens reningsverk:
Här ligger det mesta på is i väntan på konkurrensverkets svar om upphandling. Vi fick i alla fall reda på att IVL s representanter kommer i januari för att diskutera en EVENTUELL omstart. Flera specialbeställda filter mm har kommit,men ingenting gjorts. Detta projekt verkar hänga lite i luften  tyvärr……blir det ett nytt reningsverk tillsammans med de 12 parterna eller inte kunde ingen svara på.

Personalsituationen på förvaltningen:
Är som många vet inte den ultimata,många har sagt upp sig och vad detta beror på fick inget svar denna gången heller, men flera åtgärder vidas tack o lov.
Det är som sagt mycket bekymmersamt läge där flera enheter mer eller mindre går på knäna.
Påtalade även vår del i detta, hur vi behandlar varandra inom politiken och givetvis hur förvaltningen påverkas av detta.
Överlämnade en utskrift från kommunens hemsida som tar upp etiska regler och förhållningssätt för oss politiker.
Vill man förändra så måste en börja med sitt eget förhållningssätt, se vad som kan göras bättre.
Det kommer även att startas en välbehövlig utbildning för SBN ledamöter i februari.

Ärende 6
Detaljplan Hoby 18:17:
Här avstod jag att rösta av den anledningen att jag inte ansåg att detta överensstämmer med Översiktsplanen, antagen i november 2015.

EN ENIG NÄMND ANTOG EN JÄMSTÄLLDHETSPLAN!
Innehållet är glasklart.
– arbetar utifrån diskrimineringsgrunderna i planskedet
– arbetssättet inventering behov
– åtgärder för att nå t ex jämställda offentliga miljöer
– konsekvenser,stäm av resultat, analys o utvärdering av sociala konsekvenser
– checklista för barnkonsekvensanalys
– skapa miljöer för både flickor, pojkar, kvinnor och män
– medborgardialog genom öppna möten, utvalda grupper
– vinterväghållning,t ex prioritering av gång och cykelbanor
Givetvis kommer KÖNSUPPDELAD att användas

Även att artiklarna 4-6 i CEMR deklarationen ingår i förvaltningens handlingsplan.

Ärende 17:
Feministiskt Initiativs motion om lagliga och öppna graffitiväggar.
Tyvärr fanns absolut ingen som helst förståelse för denna konstform, som av de flesta mer eller mindre ansågs vara en bedrövelse och som även för med sig bedrövelse????
Mitt yrkande till just motsatsen blev nerröstat.

Ärende 21
Internbudget:
Här lämnade jag in en protokollsanteckning för att försöka säkerställa att den konsult som ska upphandlas även besitter kunskap om jämställdhet och CEMR deklarationen.
Efter att tagit del av de mål som förvaltningschefen ska följa och som nämnden beslutat om upptäcktes att ordet jämställda ”glömts bort” när det gällde offentliga miljöer.
Att samtliga fick ta del av upphandlingen gjorde att detta kunde upptäckas och förhoppningsvis åtgärdas, är ett steg i rätt riktning där öppenhet och en jämställd demokratisk dialog är en förutsättning.

Med denna rapport vill jag önska alla en så bra jul som möjligt.

Ingmarie Jacobsen ledamot i samhällsbyggnadsnämnden för Feministiskt Initiativ
ingmarie