Rapport från Kommunfullmäktige 2015-11-30

Tid för förändring!?

 

Årets sista möte i Simrishamns kommunfullmäktige andades en viss optimism. Inte för innehållet men för formen. Vi var nämligen inte på det ”vanliga” stället, Rådhuset, utan på den nyligen uppiffade lokalen Skeppet, på Marint Centrum. Jag tror alla var nöjda med att det blev en ledigare stämning. I Rådhuset sitter de patriarkala symbolerna inte bara väggarna (alla porträtt på alla gubbar som har haft makten) utan också i väggarna. På Skeppet är atmosfären öppnare, utsikten över hamnen inspirerande och med en mer kreativ möblering än den traditionella biosittning som var kvällens kan det säkert bli riktigt bra. Ljudanläggningen behöver bli bättre och fler måste lära mer om mikrofonteknik. Men traditionen med Rådhuset är bruten och nu ska vi alla bombardera KF-presidiet med våra åsikter om hur det var och ge förslag på flera förbättringar.

Dessvärre är nu inte Skeppet längre i kommunens hand. Det är uthyrt till Restaurant Maritim/Fritid Österlen för ett antal år framöver. Kommunen har garanterats 10 dagar till självkostnadspris. Föreningar får betala vad det kostar. Och jag antar att det kostar en hel del. Ironiskt nog blev detta resultatet av ett medborgarförslag som ville att kommunen skulle undersöka möjligheten att erbjuda Skeppet till lägre kostnad för föreningar! Men för föreningar finns nu den nyrenoverade aulan på Österlengymnasiet. Den tar 150 personer och är gratis för registrerade föreningar.

Efter en eftermiddag med budgetgenomgång, dvs en rapportering från samtliga styrelser/nämnder om hur man valt att disponera de ekonomiska ramar som KF tidigare beslutat om (= budget 2016) och vilka politiska mål man formulerat, kunde vi konstatera att frågan om jämställdhet knappast har hög prioritet. I kommunstyrelsens mål fanns det inte med alls, mer än i ett stycke om arbetsgivarrollen. Kommunstyrelsen har huvudansvar för att följa CEMR-deklarationen och även se till att budgeten går i riktning mot Gender-budgeting. Av detta såg vi intet.

Desto mer glädjande är att Socialnämnden har förstått värdet av att skriva om pojkar och flickor, kvinnor och män i sina mål, i stället för det svepande ordet invånare/medborgare. Också Barn- och utbildningsnämnden hade med att både pojkar och flickor ska ha bra resultat i skolan och att jämställdhet och antidiskriminering ska vara närvarande perspektiv på alla nivåer i skolans arbete. Flitiga F!:or sätter avtryck. Och flitiga F!:or får inte alltid igenom sina krav trots fliten. Det vet vi – och kommer igen!

Bostadsfrågan dominerade kvällens KF-möte. Både i diskussionen om flyktingmottagandet (efter interpellation från oss) och i en segdragen debatt om Översiktsplanen (ÖP:n). Bristen på billiga bostäder, hyreslägenheter, stod i centrum. Bristen är omvittnad men trots det finns fortfarande ingen Bostadsförsörjningsplan. F! skrev motion i frågan för flera år sedan och planen har utlovats länge. Nu, när översiktsplanen äntligen beslutats, kanske vi får se lite fart. Om den, ÖP:n, blev det lång debatt. Moderaterna ville inte ha den. De menade att den stoppar byggande. Vi andra menade att just det faktum att vi inte har någon ÖP hindrar byggande. Så olika kan det se ut i politiken. Tittar man närmare på argumenten handlar det om att moderaterna vill bygga på områden där majoriteten menar att allmänintresse ska gå före. Det handlar om djur och natur, fauna och fåglar, mossa och möss. ”Gröna pauser” kallas det för i ÖP:n. Moderaterna fick ge sig. En klar majoritet röstade igenom det mycket gedigna planarbetet och jag rekommenderar alla att ta del av det. Gå till samhällsbyggnadsförvaltningen och titta. Det är en vacker och väldigt intressant beskrivning av vår kommun. Kanske en guide för spännande promenader under välförtjänt julledighet. Vi ses!

 

Vid tangenterna

Gudrun

Gudrun_Schyman-c_Foto_Paul_Ström

 

Stäng meny