Rapporten om mäns våld mot kvinnor

rapport

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1999 instiftade FN:s generalförsamling 25 november till internationell dag för avskaffande
av våld mot kvinnor. Initiativet kom ursprungligen från feminister från hela Latinamerika och
Karibien, på ett feministforum 1981 i Bogotá, spred sig småningom till kvinnoorganisationer
runt om i världen och till sist FN. Idag hedrar vi alla offer och överlevare för våldet, vi samlas och
påminner oss om att vi inte är ensamma, att strategier för att motverka våldet finns,
att vi 
som kämpar mot våldet runt om i världen har mycket att lära av varandra.

Staten har det övergripande ansvaret för att säkerställa den mänskliga rättigheten frihet från våld.
Feministiskt initiativ har höga ambitioner inom detta politikområde, som prioriteras i de kommuner
där vi fått mandat och möjlighet att förverkliga vår politik. I denna rapport är fokus på mäns våld
mot kvinnor, med anledning av 25 november. Tidigare rapporter på detta övergripande tema har
publicerats 2005 och 2011. Våld mot barn, transpersoner och män är även det omfattande, och tas
upp i vårt politikdokument, men inte här. De teman som lyfts nedan är nationalism som hot mot
kvinnors rättigheter, aktuell statistik, våld som politikområde, bristen på skydd för papperslösa
och kvinnor som kommit till Sverige genom äktenskap, samt separationer och våld.

I vårt politikdokument kan du läsa vidare om andra teman, som sexuellt våld, prostitution,
könsstympning, barnäktenskap, kommuner och kvinnojourers roller, förtryck och våld i namn
av heder, hatbrott och barns utsatthet för direkt och indirekt våld. Relaterade områden som
migrationspolitik och försvars- och säkerhetspolitik i mer konventionell mening tas också upp där.

 

Läs eller ladda ned rapporten som PDF

Länk till artikel i Ystad Allehanda

Stäng meny